fbpx
 (SR) +381 34 677 75 00       info@bekament.com

Bekatherm Plus Sistem

Високопостојан и отпорен систем за термоизолација Bekatherm Plus претставува термоизолационен систем со градежен лепак BK-StirolFix Special со дебелина од 3-5mm. Нуди висока отпорност, гарантира долг животен век и висока топлотна изолација. Во комбинација со XPS плочи се користи за изолација на долните делови од фасадните ѕидови (цокле) и притоа обезбедува голема цврстина.

Термоизолациониот систем Bekatherm Plus е составен од следните компоненти:

  • плочо од екструдиран полистирен (XPS) наменет за вградување во ETICS системи,
  • градежен лепак BK StirolFix Special за лепење на XPS плочи,
  • градежен лепак BK StirolFix Special за армирање на слој со стаклена мрежичка, со завршна обработка по избор,
  • основен премаз BK Grund Universal,
  • завршен малтер BK Plast декоративен тенкослоен малтер на акрилна основа или BK Kul, мозаичен тенкослоен малтер на акрилна основа.

presek_bekatherm_plus

Варијанти за предпремаз:

  • BK-Acryl – подлога на акрилна основа
  • BK-Grund Universal – универзална подлога
  • BK-MicroGrund Universal – универзална подлога со микровлакна

Варијанти на завршни декоративни фасади:

  • BK-Sil Si&Si – силикатно-силиконски декоративен малтер

ФАЗА НА РАБОТА:КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМОТ: ПОТРОШУВАЧКА:СУШЕЊЕ:КАРАКТЕРИСТИКИ:
ЛЕПЕЊЕ НА ПЛОЧИ stirolfix_1BK-StirolFix 1Cca. 5,0-6,0 kg/m²2 денаОдличен квалитет на обработка Добра лепливост Универзална примена Голема паропропустливост
dur_ploca2 kom./1,5 m2 Едноставна обработка Оптимална термозаштита Стара градба Нова градба
pvc_tiplНЕ Е ПОТРЕБНО ПРИЦВРСТУВАЊЕ ДО 20 m ВИСИНА НА ОБЈЕКТОТ
ВМЕТНУВАЊЕ МРЕЖИЧКИ И ИЗРАМНУВАЊЕ НА ПЛОЧИТЕmrezica1.1 m2 Отпорност на алкалии Голема цврстина на корнење, кинење и растегнување Без можност за омекнување
stirolfix_1BK-StirolFix 1Cca. 5,0-6,0 kg/m²3 денаОдличен квалитет на обработка Добра лепливост Универзална примена Голема паропропустливост
ИМПРЕГНИРАЊЕ И ВГРАДУВАЊЕ ЗАВРШНА ДЕКОРАТИВНА ФАСАДАbk-akrilBK-Grund-Universal0,25 kg/m2 24 часа За подобрување на лепливоста, Изедначување, неутрализација, зацврстување и водоотпорност на сите минерални и други подлоги.
bk-plastBK-Kul Минимум 7 дена при стабилни временски услови*Голема цврстина Не гори Одличен квалитет на обработка Голема водоотпорност

*Стабилни временски услови имаме кога температурата не паѓа под граничните вредности (+15°C за силикати, +5°C за останатите декоративни фасади).

Napomena

*Стабилни временски услови имаме кога температурата не паѓа под граничните вредности (+8°C за силикати, +5°C за останатите декоративни фасади).


За сите потребни информации и стручни совети, контактирајте ја техничката служба на Bekament на телефонот +389 78 342 894
или преку e-mail
jane.danevski@bekament.com