fbpx
 (SR) +381 34 677 75 00       info@bekament.com

Bekatherm Standard Sistem

Големите климатски промени кои се случуваат во светот, не наведуваат добро да размислиме за односот према околината во која живееме како и за максималната заштеда на енергија. Еколошката, економската и енергетската криза укажуваат на тоа дека досегашниот начин на експлоатација на ресурсите е неодржлив и дека екологијата и енергијата претставуваат два причинско-последователни проблеми за иднината на човештовото. Архитектурата е една од примарните цели на еколошките реформи затоа што се проценува дека станбените згради користат, 1/6 од светските залихи на вода за пиење, ¼ од шумските површини и 2/5 од фосилните горива. На еден станбен објект се губи 20% енергија низ кровот, 20% низ вратите и прозорите, 6% низ подрумската плоча и 25-40% низ ѕидовите. Улогата на надворешниот ѕид како елемент кој го обвиткува објектот е да го заштити од загревање, губиток на топлина, атмосферски влијанија, и притоа да има добри акумулативни способности како би се обезбедила топлина и звучен комфор со цел да се смали потрошувачката на енергија.

Бидејќи најголемите губитоци на енергија се низ надворешните ѕидови, компанијата Banja Komerc Bekament реши да развие фасадни системи со цел смалување на потрошувачката на енергија. Сите производи на Banja Komerc Bekament поседуваат сертификати и атести од домашни и ЕУ институции. Banja Komerc Bekament поседува сертификат од ETA (Evropska Tehnička Ocena) стандард што го потврдува квалитетот на нашите производи, покрај стандардите ETAG 004.image002

Економичниот и испитан систем за термоизолација Bekatherm Standard систем за топлотна изолација ги исполнува техничките и економските барања кои мора да ги имаат надворешните

ФАЗА НА РАБОТА:КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМОТ: ПОТРОШУВАЧКА:СУШЕЊЕ:КАРАКТЕРИСТИКИ:
ЛЕПЕЊЕ НА ПЛОЧИstirolfix_1BK-StirolFix 1Cca. 5-6 kg/m21 danОдличен квалитет на обработка Добра лепливост Универзална примена Голема паропропустливост
stiropor_plocaBekatherm EPS-F2 ploče na m2 Едноставна обработка Оптимална термозаштита Дебелина на изолацијата според потребата Стара градба Нова градба.
pvc_tiplАгли: 4 парчиња/m² Рамни плочи: 6 парчиња/m² Додатно зацврстување на плочите Нема опасност од корозија
ВМЕТНУВАЊЕ МРЕЖИЧКИ И ИЗРАМНУВАЊЕ НА ПЛОЧИТЕmrezicaBekatherm mrežica1 m2 Отпорност на алкалии Голема цврстина на корнење, кинење и растегнување Без можност за омекнување
stirolfix_1BK-StirolFix 1Cca. 5-6 kg/m27 денаОдличен квалитет на обработка Добра лепливост Универзална примена Голема паропропустливост
ИМПРЕГНИРАЊЕ И ВГРАДУВАЊЕ ЗАВРШНА ДЕКОРАТИВНА ФАСАДАbk-akrilBK-Grund Universal / BK-Acryl0,20-0,25 kg/m2 24 часа За подобрување на лепливоста За изедначување, неутрализација, зацврстување и водоодбојност на сите минерални подлоги.
bk-plastBK-Plast / BK-Sil1,5 mm/рајбувана/2,4 kg/m21,5 mm/фул//2,7 kg/m22,0 mm/ рајбувана/2,7 kg/m22,0 mm/фул/3,15 kg/m2Минимум 7 дена при стабилни временски услови*Висока водоодбојност Висока механичка цврстина Одличен квалитет на обработка Висока механичка цврстина.

*Стабилни временски услови имаме кога температурата не паѓа под граничните вредности (+15°C за силикати, +5°C за останатите декоративни фасади)

Белешка

Услов за издавање на гаранција во траење од 25 години е сите елементи од системот кои се наведени во табелата, да бидат изведени од изведувач кој поседува Бекамент Лиценца за изведување на фасадерски работи.

За сите дополнителни детали за гаранциските услови и информации за лиценцирани изведувачи обратете се на info@bekament.com или директно на лицето за комерција одговорно за вашиот регион.


За сите потребни информации и стручни совети, контактирајте ја техничката служба на Bekament на телефонот +389 78 342 894
или преку e-mail
jane.danevski@bekament.com


Download