fbpx
 +381 34 677 75 00       info@bekament.com

BK-MicroFas Silicat Silikatna disperzija sa mikro vlaknima za spoljašnje zidove

BK-MicroFas-Silicat-CMYK-ver-1
ikonice

Download


Napomena


Prilikom nanošenja BK-Fas Silicat-a neophodno je zaštititi površine zaštitnim zavesa ma kako bi se omogućilo ravnomerno sušenje premaza i sprečila pojava fleka.
Opis i područje primene

Silikatna disperziona boja sa mikrovlaknima za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina. Zbog svoje visoke paropropusnosti jako je pogodna za renoviranje starih fasada i spomenika kulture. Izrađena je na bazi visokokvalitetnih silikatnih veziva i aditiva, poseduje odličnu pokrivnu moć, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Ovaj proizvod dobro premošćava i popunjava tanke pukotine u malteru (max. 0,5 mm) i na taj način sprečava pojavu naknadnih pukotina ili vidljivih prelaza na završnim površinama. Može se tonirati u preko 300 nijansi.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Grund Silicat podlogom. Pre upotrebe potrebno je prvo dobro promešati masu a zatim po potrebi razrediti sa oko 5-10 % vode. Boja se nanosi dugodlakim valjkom najčešće u dva sloja. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h.

Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama, kako bi se izbegle neujednačenosti koje nastaju usled spajanja površina, neravnomernog sušenja i sl. Prilikom nanošenja na velike fasadne površine neophodno je raditi ravnomerno sam “punim valjkom”, tako da se premazana površina pređe valjkom više puta u različitim smerovima, kako bi se izbeglo grupisanje punila na jednom mestu. Fasadne površine koje su velike i podrazumevaju više spratova, potrebno je bojiti istovremeno na svim etažama.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +15 ºC do +30 ºC, relativna vlažnost ne veća od 70 %. Ne raditi po direktnom suncu, jakom vetru i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme sušenja boje.

Zbog svog specifičnog načina vezivanja za podlogu BK-Fas Silicat zahteva min. 24 h za postizanje otpornosti na padavine, dok se potpuna otpornost filma postiže tek nakon 7 dana. Prilikom nanošenja BK-MicroFas Silicat-a neophodno je zaštititi površine zaštitnim zavesama, bez obzira na vremenske uslove, kako bi se omogućilo ravnomerno sušenje premaza i sprečila pojava fleka.

Rok trajanja: Do 12 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5 d0 +25 stepeni, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Potrošnja

Oko 0,4-0,45 kg/m2 u dva premaza, zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.

Pakovanje

5, 8 i 25 kg.

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu


* Potrošnja proizvoda varira u zavisnosti od različitih faktora od kojih su neki: upojnost i hrapavost podloge, debljina premaza, broj premaza, granulacija zrna, tehnika nanošenja, željena nijansa...