fbpx
 +381 34 677 75 00       info@bekament.com

Bekatherm EPS 100 Ploča od ekspandiranog polistirena debljine 60mm.

Opis i područje primene

Bekatherm EPS 100 je termoizolaciona ploča izrađena od ekspandiranog polistirena bez dodavanja bilo kakvih primesa u postupku proizvodnje u skladu sa SRPS EN 13163.
Nalazi primenu u građevinarstvu za potrebe termoizolacije u područjima manje opterećenih horizontalnih površina (manje pešačko opterećenje), u skladu sa mehaničkim karakteristikama proizvoda, kao i za termoizolaciju betonskih elemenata kosih krovova uzavisnosti od mehaničkih, sigurnosnih i termičkih zahteva može se koristiti kao termoizolacioni sloj u sendvič panelima, sendvič zidovima, za termoizolaciju unutrašnjih zidova, plafona i krovova.

Priprema i ugradnja

U zavisnosti od namene korišćenja i mesta u konstrukciji, termoizolacione ploče se ugrađuju lepljenjem, mehaničkim pričvršćivanjem ili slobodnim polaganjem. Prilikom lepljenja potrebno je koristiti lepkove iz grupe namenjene za lepljenje EPS ploča kao što su BK EPS Kleber, Stirol Fix Base, StirolFix WDVS, StirolFix 1 ili StirolFix Special, u zavisnosti od karakteristika podloge i uslova eksploatacije objekta. Ukoliko se pričvršćivanje vrši mehanički, neophodna je upotreba pričvrsnih sredstava (posebni vijci, tiplovi…) proizvedenih za tu namenu.
Proizvod se bez obzira na izbor tehnike ugradnje, ugrađuje shodno opšte priznatim pravilima tehnike.
Kod primene nisu potrebne posebne mere opreza.
Materijal ne treba da bude dostupan deci mlađoj od sedam godina bez nadzora.
Skladištiti u natkrivenim prostorima, odvojeno od izvora toplote i plamena. Ne izlagati UV zracima. Sprečiti kontakt sa nekompatibilnim hemikalijama i materijalima (organski rastvarači, nafta i sl.)

Temperatura pripreme

Do 80 stepeni

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu


* Potrošnja proizvoda varira u zavisnosti od različitih faktora od kojih su neki: upojnost i hrapavost podloge, debljina premaza, broj premaza, granulacija zrna, tehnika nanošenja, željena nijansa...