fbpx
  +385 16 235 109       info@bekament.hr

Priprema podloge

VRSTE PODLOGE I PRAVILNA PRIPREMA

Dekoracija interijera neophodan je korak u uređenju doma. Da biste svom domu dali osobni pečat odaberite dekorativne elemente koji će oplemeniti Vaš životni prostor. Prije nego što se odučite za osvježavanje vašeg životnog ili stambenog prostora, bilo da se odlučite da ovaj korak provedete sami ili uz pomoć profesionalaca, bitno je znati osnovne informacije uz pomoć kojih će Vaš prostor tijekom dužeg vremena ostati uredan, moderan i jedinstven.

Odabir alata

Za dobru aplikaciju potrebno je imati dobar alat. Možemo izabrati najkvalitetnije materijale, ali ukoliko nemamo dobar i kvalitetan alat, može nam se dogoditi velik broj poteškoća čiji će popravak biti izrazito skup. Prilikom prebojavanja unutarnjih površina najčešće se koriste četka ili valjak. Kvalitetne četke obično imaju duža vlakna. Sastav četke je od prirodnih vlakana ili najlona. Šire četke koriste se za rad na većim površinama, a uže za detalje i kutove.

Kod valjka je bitno znati da kvalitetan valjak tijekom upotrebe i pranjem ne gubi svoju formu. Valjak s kratkom dlakom ( između 6 i 9 mm ) upotrebljava se za ravne površine, dok se valjak s dugom dlakom ( 12-25 mm ) koristi za neravne površine.

Za nanos boje rijetko se koristi kompresorski pištolj, ali za njega je bitno znati da jamči dobro nanošenje boje na površinu.

Prije kretanja s radovima, bitno je da prethodno sve površine koje ne želimo oštetiti ili uprljati, zaštitimo pomoću PVC folije, krep traka različitih širina i kartona. Nove boje su postojanije i teško se skidaju ako kapnu na pod ili vrata, zato zaštitite podove na vrijeme. Prije bojanja morate očistiti zidove, osobito u kuhinji, gdje postoje mrlje od masti i hrane. Ukoliko ne očistite fleke, boja se neće dobro primiti. Na prljavijim mjestima koristite sredstvo za odmašćivanje.

Podloge

Prije samog rada s materijalima potrebno je provjeriti da li je zidna površina pravilno pripremljena. Rijetko kada imamo savršeno pripremljen zid. Obično je to zid koji je već obojen poludisperzivnom ili disperzivnom bojom, ponekad je to samo ožbukan zid, nekada su to zidovi koji su obrađeni posebnim premazima (npr. latex boje ili masne boje), tapete ili neke specifične dekorativne tehnike. Za svaku od tih podloga postoji odgovarajuće rješenje i način pripreme. Bitno je izvršiti pripremu zida na pravilan način, jer ćemo u suprotnom za posljedicu imati, prvenstveno, produžetak radova, ponekad čak i angažiranje dodatnih majstora, dodatne troškove kupovine novih količina materijala itd.

Informacije

Za sve potrebne informacije i stručne savjete, kontaktirajte Bekament tehničku sluzbu na telefon +381 63 106 20 00
ili putem mejla
predrag.babic@bekament.com

1. Pogletan zid

Pogletan zid je možda najbolja podloga. Ukoliko je zid pogletan masama za izravnavanje BK-GletEx, BK-GletEx Universal ili BK-GletEx Acryl, zid je potrebno samo obraditi brusnim papirom i oprašiti. Preporučujemo nanošenje osnovnog premaza BK-Podloga nakon sušenja i brušenja drugog nanosa glet mase. Nakon sušenja premaza (najmanje 6 sati), pristupamo nanošenju željene boje BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal.


2. Zid obojen poludisperzivnom ili disperzivnom bojom

Ako na zidu imamo već postojeći nanos poludisperzivne ili disperzivne boje, treba znati dvije stvari. Ukoliko prije nanošenja nove boje nismo vršili dodatnu pripremu zida, a zid je prethodno prebojavan svega nekoliko puta, sitna struktura novog nanosa boje biti će ista kao sitna struktura postojećeg nanosa. Ukoliko je zid bojen prethodno više puta i sloj boje iznosi preko 1mm, postoji mogućnost da će nam se prilikom nanošenja boje postojeći sloj na zidu odvojiti. Iz tog razloga predlažemo da se ti postojeći slojevi mehaničkim putem uklone sa zida. Nakon toga četkom nanosimo osnovni premaz BK-Podloga. Na ovaj način pripremamo zid, pravimo vezivni most između zida i narednog sloja materijala te uklanjamo nečistoće sa zida. Nakon sušenja premaza BK-Podloga (najmanje 6 sati) zid se gleta masom za izravnavanje BK-GletEx, BK-GletEx Universal ili BK-GletEx Acryl, u dva sloja. Sušenje između slojeva je najmanje 12 sati, poželjno je brušenje prvog sloja brusnim papirom prije nanošenja drugog sloja.

3. Ožbukan zid ili zid od betona

Postoje dva načina na koji se može pripremiti zid. Ako imamo ožbukani zid, nanosimo osnovni premaz BK-Podloga, a ukoliko imamo zid od betona (pogotovo gladak beton) nanosimo premaz BK-Beton Kontakt. Ukoliko se radi o staroj žbuci, gdje ne znamo kada je izvršeno žbukanje, obavezno je nanošenje premaza BK-Nivelator (u ovom slučaju se ne nanosi BK-Podloga). Ukoliko se radi o pomoćnim prostorijama (garaža, podrumske prostorije) gdje nam nije bitno da je zid ravan (gdje može ostati hrapav) možemo pristupiti prebrojavanju zida bez dodatne obrade. Bojenje se vrši valjkom, unakrsnim potezima. Ukoliko želimo idealno ravan zid, nakon osnovnog premaza i njegovog sušenja pristupamo nanosu mase za izravnavanje BK-GletEx, BK-GletEx Universal ili BK-GletEx Acryl, u dva sloja. Sušenje između slojeva je najmanje 12 sati, poželjno je brušenje prvog sloja brusnim papirom prije nanošenja drugog sloja. Preporučujemo nanošenje osnovnog premaza BK-Podloga nakon sušenja i brušenja drugog nanosa glet mase. Nakon sušenja premaza (najmanje 6 sati), pristupamo nanošenju željene boje BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal.

4. Gips-karton ploče

Kada kao podlogu imamo gips-kartonske ploče, prvo pristupamo ispuni spojeva. Spojeve ispunjavamo masom za ispunu BK-Fil. Na spojeve gips-kartonskih ploča prvo nanosimo osnovni premaz BK-Podloga i nakon njegovog sušenja pristupamo ispuni spojeva. BK-Fil nanosimo na spojeve tako da njegova debljina ne odstupa od površine gips-kartonske ploče. U svježu masu utiskujemo bandaž traku i nakon sušenja prvog sloja BK-Fil nanosimo još jedan sloj zbog izravnavanja površine. Rupe u gips-kartonskoj ploči nastale prilikom pričvršćivanja ploče za osnovu također ispunjavamo BK-Fil masom.

Nakon sušenja BK-Fil-a pristupamo brušenju brusnim papirom i nanosimo osnovni premaz BK-Podloga. Nakon sušenja osnovnog premaza (najmanje 6 sati) zid se gleta masom za izravnavanje BK-GletEx, BK-GletEx Universal ili BK-GletEx Acryl, u dva sloja. Sušenje između slojeva je najmanje 12 sati te je poželjno brušenje prvog sloja brusnim papirom prije nanošenja drugog sloja. Preporučujemo nanošenje osnovnog premaza BK-Podloga nakon sušenja i brušenja drugog nanosa glet mase. Nakon sušenja premaza (najmanje 6 sati), pristupamo nanošenju željene boje BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal.

5. Masna boja ili latex boja

S obzirom da masna boja ima veoma dobru vodoodbojnu moć, postoje dva načina pripreme podloge kako bi na površinu nanijeli akrilnu boju. Prvi je otklanjanje same masne boje mehaničkim putem, a drugi je mnogo jednostavniji i mi ga u ovom slučaju preporučujemo. Na površine ovakvih zidova (ukoliko su prethodni slojevi boje čvrsto vezani za zidnu površinu) nanosi se premaz BK-Beton Kontakt koji možete nanijeti valjkom ili četkom, što ga čini različitim od materijala drugih proizvođača koji se nanose samo četkom. Na ovaj način stvara se vezivni most između glatke površine masne boje i sljedećeg sloja (mase za izravnavanje), jer premaz BK-Beton Kontakt stvara hrapavost na površini zida. Nakon sušenja premaza BK-Beton Kontakt (najmanje 24 sata) pristupamo nanosu mase za izravnavanje BK-GletEx, BK-GletEx Universal ili BK-GletEx Acryl, u dva sloja. Sušenje između slojeva je najmanje 12 sati, poželjno je brušenje prvog sloja brusnim papirom prije nanošenja drugog sloja. Preporučujemo nanošenje osnovnog premaza BK-Podloga nakon sušenja i brušenja drugog nanosa glet mase. Nakon sušenja premaza (najmanje 6 sati), pristupamo nanošenju željene boje BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal.

6. Tapete

Tapete se moraju ukloniti sa zidne površine i to prvo njihovim natapanjem, a potom i uklanjanjem pomoću alata namijenjenih za te svrhe. Nakon skidanja tapeta, nanosi se osnovni premaz BK-Podloga. Nakon sušenja osnovnog premaza (najmanje 6 sati) zid se gleta masom za izravnavanje BK-GletEx, BK-GletEx Universal ili BK-GletEx Acryl, u dva sloja. Sušenje između slojeva je najmanje 12 sati, poželjno je brušenje prvog sloja brusnim papirom prije nanošenja drugog sloja. Preporučujemo nanošenje osnovnog premaza BK-Podloga nakon sušenja i brušenja drugog nanosa glet mase. Nakon sušenja premaza (najmanje 6 sati), pristupamo nanošenju željene boje BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal.

Boje ili dekorativni premazi

Nakon što smo izvršili pripremu zidne površine trebamo odlučiti da li ćemo odabrati poludisperzivne boje BK-Pol ili BK-Pol Fresh ili disperzivne boje BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal, ili neku od dekorativnih tehnika BK-Sunset, BK-Stucco, BK-Nova Era Exclusive, BK-Nova Era, BK-Art. Sve je stvar ukusa i mi Vam prepuštamo da izaberete materijale koji najviše idu uz Vašu osobnost i Vaš prostor.


Greške

Zidovi su dio našeg svakodnevnog životnog prostora i bitno je da se u njemu osjećamo ugodno. Često se odlučujemo samostalno obaviti posao ili ga prepuštamo amaterima sa najjeftinijom ponudom cijene bojanja. Takve odluke najčešće rezultiraju kajanjem i osjećajem bačenog novca, a užitak u lijepom ambijentu izostaje. Najčešće greške koje se mogu desiti prilikom prebojavanja zidnih površina su formiranje balona, pukotine, neravnomjeran sjaj, tragovi valjka, loša pokrivnost. Detaljno ćemo objasniti zašto ove greške nastaju i kako ih spriječiti ili otkloniti kada su već nastale.

1.Formiranje balona ili odvajanje boje od zida

Ukoliko nanosimo boju na nedovoljno suhu glet masu ili vlažnu povšinu može se dogoditi da dođe do formiranja mjehurića ili odvajanja boje od zida. Potrebno je odstraniti kompletan slabo vezani dio i doći do zdrave površine. Površina se mora fino izbrusiti i nakon toga nanosi se osnovni premaz BK-Podloga. Nakon sušenja osnovnog premaza, potrebno je pregletati kritični dio. Nakon gletanja problematičnu površinu treba preći sa BK-MicroGrund Universal premazom radi izjednačavanja površine. S obzirom da BK-MicroGrund Universal u sebi sadrži kvarcni pijesak, prije nanošenja boje potrebno je nanijeti jedan sloj mase za izravnavanje preko cijele površine. Preporučujemo nanošenje osnovnog premaza BK-Podloga nakon sušenja i brušenja drugog nanosa glet mase. Nakon sušenja premaza (najmanje 6 sati), pristupamo nanošenju željene boje BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal.

Доколку нанесуваме боја на недоволно сува глет маса или влажна површина, може да дојде до формирање на меури или одвојување на бојата од ѕидот. Потребно е да се одстрани комплетно слабо врзаниот дел и да се дојде до здрава површина. Површината треба фино да се избруси и потоа да се нанесе основен премаз BK-Podloga. По сушењето на основниот премаз критичните делови треба да се изглетуваат. По глетувањето потребано е критичната површина да се помине со BK-MicroGrund Universal поради изедначување на површината. Со оглед на тоа што BK-MicroGrund Universal содржи кварцен песок, пред нанесувањето на боја потребно е да се нанесе уште еден слој глет маса за израмнување преку целата површина. Препорачуваме нанесување на основен премаз BK-Podloga по сушењето и брусењето на вториот слој глет маса. По сушењето на основниот премаз (најмалку 6 часа), пристапуваме кон нанесувањето на бараната боја BK-Pol, BK-Pol Gold или BK-Pol Crystal.

2. Ljuštenje boje i pucanje

Kako tijekom vremena nanosimo slojeve boja jedan preko drugog, formiramo debljinu sloja veću od 2 mm i zbog toga dolazi do pucanja same boje i odvajanja. Ova pojava se naziva cvjetanje boje. Sve slabo vezivne dijelove potrebno je ukloniti mehaničkim putem i doći do zdrave površine. Nakon toga se nanosi BK-Podloga. Nakon sušenja osnovnog premaza (najmanje 6 sati) zid se gleta masom za izravnavanje BK-GletEx, BK-GletEx Universal ili BK-GletEx Acryl, u dva sloja. Sušenje između slojeva je najmanje 12 sati, poželjno je brušenje prvog sloja brusnim papirom prije nanošenja drugog sloja. Preporučujemo nanošenje osnovnog premaza BK-Podloga nakon sušenja i brušenja drugog nanosa glet mase. Nakon sušenja premaza (najmanje 6 sati), pristupamo nanošenju željene boje BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal.

3. Pukotine

Često se prilikom rekonstrukcije prostora, na spojevima starih i novih zidnih površina javljaju pukotine. Ovakve pukotine neophodno je prvo dodatno produbiti kako bi se sanirale. Nakon toga premazujemo osnovnim premazom BK-Podloga. Poslije sušenja osnovnog premaza, pukotine se popunjavaju masom za ispunu BK-Fil. U svježu masu utiskujemo bandaž traku i nakon sušenja prvog sloja BK-Fil nanosimo još jedan sloj radi izravnavanja površine. Nakon sušenja BK-Fil pristupamo brušenju brusnim papirom i nanosimo osnovni premaz BK-Podloga. Poslije sušenja osnovnog premaza (najmanje 6 sati) zid se gleta masom za izravnavanje BK-GletEx, BK-GletEx Universal ili BK-GletEx Acryl, u dva sloja. Sušenje između slojeva je najmanje 12 sati, poželjno je brušenje prvog sloja brusnim papirom prije nanošenja drugog sloja. Preporučujemo nanošenje osnovnog premaza BK-Podloga nakon sušenja i brušenja drugog nanosa glet mase. Nakon sušenja premaza (najmanje 6 sati), pristupamo nanošenju željene boje BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal.

4. Pojava plijesni

Plijesan se najčešće javlja u prostorijama koje nemaju izolaciju i čija mikroklima nije stabilna, slabo provjetrenim prostorijama, kao i prostorijama sklonim kondenzaciji. Javljaju se u vidu crnih mrlja. Prije nanošenja sredstva za uklanjanje zidnih algi i plijesni BK-Sani CID, potrebno je fizičkim putem ukloniti plijesan ( špahtlom ili krpom koja se nakon ovog posla više ne smije koristiti u bilo koju svrhu). BK-Sani CID nanosimo četkom, valjkom ili spužvom utrljavanjem na zaraženu zidnu površinu do potpunog natapanja površine i pjenušanja . Radna otopina se radi tako da se bočica s biocidnim proizvodom prvo dobro promućka, a zatim se BK-Sani Cid razrijedi s vodom u odnosu 1:5 (jedan dio BK-Sani Cid-a na 5 dijelova vode). Površine se premazuju sve dok se premaz ne počne pjeniti. Suha premazana površina za čovjeka nije štetna. Za sušenje površine ovisno o uvjetima treba 2-4 sata. Poslije 24 sata premazanu fasadnu površinu treba isprati mlazom vode. Unutarnje površine oprati mokrom krpom. Po potrebi proizvod se može nanijeti više puta ponovljenim postupkom. Napomena: Proizvod nije namijenjen za dodavanje u druge premaze. Nakon što smo tretirali zaraženu površinu sredstvom za uklanjanje zidnih plijesni BK-Sani CID, pristupamo nanošenju poludisperzivne boje BK-Pol Fresh s mirisom limuna u koju smo prethodno dodali sredstvo za sprečavanje zidne plijesni. Bočicu BK-Poli CID prije upotrebe dobro promućkati i BK-Poli Cid dobro umiješati u boju. Za daljnju upotrebu boje pridržavati se odgovarajuće upute za disperzivnu boju. Suha premazana površina za čovjeka nije štetna. Za sušenje površine ovisno o uvjetima treba 4-6 h. Proizvod se može upotrijebiti pri novom nanošenju boje. Nanosi se pomoću soboslikarskog valjka i/ili četke. Ukoliko se radi o ponovnom bojenju već zaraženih površina, neophodno je prethodno izvršiti tretman površina pomoću BK-Sani Cid-a, prema uputi iz tehničkog lista. Napomena: Konačno razblaženje boje treba umanjiti za količinu BK-Poli Cid-a koji je dodan u boju.

5. Neravnomjernost sjaja

Ova pojava javlja se kao posljedica neravnomjernog ili neujednačenog nanosa boje ili uslijed neravnomjernog nanosa podloge. Ovakve površine neophodno je prvo premazati osnovnim premazom BK-Podloga kako bi ujednačili upojnost podloge, jednako nanošenje boje, a samim tim i njen sjaj.

6. Efekt okvira (vidljivost rubova)

Efekt okvira je greška koja predstavlja neravnomjernost boje koja je nanijeta četkom po rubovima. U ovom slučaju boja dobije drukčiji izgled, nijansu i teksturu. Ovo se dešava naročito ako dozvolimo da se dijelovi nanijeti četkom osuše prije nego što čitav zid pređemo valjkom. Rješenje ovog problema je jednostavno. Potrebno je osigurati da brzina nanošenja u kutovima četkom i ostatak valjkom budu iste. Iskusni soboslikari posao započinju tako što prvo premažu kutove i rubove, a onda premažu zid dok je boja u kutovima još vlažna. Najbolji efekt se postiže udvoje - jedna osoba boji kutove i okvire, a druga zid. Nemojte umakati valjak u boju sve do drške da se boja ne bi cjedila. Ako niste uspjeli tijekom prvog dana završiti posao, dobro zatvorite kante, a sutra procijedite boju i nastavite s bojanjem, u suprotnom se na zidovima mogu pojaviti grudice boje.

7. Formiranje pjene

Do formiranja pjene na svježe obojenim zidovima i nastanka mjehurića na osušenom zidu dolazi uslijed pretjeranog, prebrzog i agresivnog miksanja poluprazne kante gdje se stvaraju mjehurići u samoj kanti, ili prebrzog i agresivnog nanosa boje na zid, kao i zbog lošeg valjka ili loše kvalitete boje (boje sa isteklim rokom). Važno je znati da svaka boja sadrži mjehuriće u nekoj mjeri, ali da kod kvalitetnih boja oni odmah pucaju i praktično se ne vide.

8. Loša pokrivnost

Loša pokrivnost je nesposobnost boje da u potpunosti prekrije površinu na koju je nanesena i daje dojam transparentnosti. Razlog nastanka ove pojave je korištenje nekvalitetnih boja sa malo veziva i nekvalitetnim punilom, također nekompatibilnost boje i tonera (npr. u slučaju kada boja i toner nisu od istog proizvođača), nekvalitetan valjak, loše razlivanje boje ili nanošenje boje većom brzinom od preporučene od strane proizvođača. Rješenje je jednostavno. Potrebno je koristiti certificiranu boju koja ima dobru pokrivnu moć i dobro se razlijeva. Prije nanosa te boje, potrebno je na zid nanijeti osnovni premaz BK-Podloga.

9. Loša otpornost na održavanje

Loša otpornost na održavanje nastaje korištenjem nekvalitetnih boja koje su označene kao vodoperive, a zapravo to nisu, ili korištenjem raznih jakih abrazivnih sredstava za čišćenje ili ukoliko ste krenuli sa pranjem prije nego što se boja sasvim osušila. Površine koje zahtijevaju često čišćenje neophodno je prebojati visokokvalitetnim vodoperivim bojama, poput disperzivne boje BK-Pol Crystal.

10. Lako zadržavanje prljavštine

Do lakog zadržavanja prljavštine dolazi korištenjem nekvalitetnih boja ili uslijed nanošenja boje samo u jednom sloju ili uslijed neadekvatne podloge. Rješenje: zidne površine premazati prvo osnovnim premazom BK-Podloga. Nakon sušenja premaza (najmanje 6 sati), pristupamo nanošenju željene boje BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal.

11. Tragovi valjka

Uzrok nastanka pruga je neodgovarajući izbor valjka ili nekvalitetan (neprofesionalan) nanos boje na zid, korištenje nekvalitetne boje ili nepravilnog nanosa podloge i neadekvatne pripreme površine. Bitno je dobro pripremiti zid, izabrati kvalitetnu boju i kvalitetan valjak s oborenim rubovima. Valjak je neophodno potopiti u vodu i dobro iscijediti prije rada. Boju BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal nanijeti u dva sloja sa međufaznim sušenjem.

12. Prskanje boje

Početnicima se često dešava da prilikom nanosa boje valjkom dolazi do rasprskavanja. Uzroci za to su pretjerano razrijeđena boja ili korištenje boje loše kvalitete, ukoliko je previše boje na valjku ili se prebrzo radi i nanosi boja.