fbpx
 +381 34 677 75 00       info@bekament.com

Priprema podloge

Vrste podloge i pravilna priprema

Dekoracija enterijera je neophodan korak u uređenju doma. Da biste u svom domu ostavili lični pečat odaberite dekorativne elemente koji će oplemeniti Vaš životni prostor. Pre nego što se odučite za osvežavanje vašeg životnog ili stambenog prostora, bilo da se odlučite da ovaj korak sprovedete sami ili uz pomoć profesionalaca, bitno je da znate osnovne informacije uz pomoć kojih će Vaš prostor tokom dužeg vremena da ostane uredan, moderan i jedinstven.

Odabir alata

Za dobru aplikaciju potrebno je imati dobar alat. Možemo izabrati najkvalitetnije materijale, ali ukoliko nemamo dobar i kvalitetan alat, može da nam se desi bezbroj problema čije bi nas ispravka i popravka skupo koštale. Prilikom prebojavanja unutrašnjih površina najčešće se koriste četka ili valjak. Kvalitetne četke obično imaju duža vlakna. Sastav četke je od prirodnih vlakana ili najlona. Šire četke koriste se za rad na većim površinama, a uže za detalje i uglove.

Kod valjka je bitno znati da kvalitetan valjak tokom upotrebe i pranjem ne gubi svoju formu. Valjak sa kratkom dlakom ( između 6 i 9 mm ) se upotrebljava za ravne površine, dok se valjak sa dugom dlakom ( 12-25 mm ) koristi za neravne površine.

Za nanos boje retko se koristi kompresorski pištolj, ali za njega je bitno znati da on garantuje dobro nanošenje boje na površinu.

Pre nego što krenemo sa radovima, bitno je i da prethodno sve površine koje ne želimo da oštetimo ili uprljamo, zaštitimo pomoću PVC folije, krep traka različitih širina i kartona. Nove boje su postojanije i teško se skidaju ako kapnu na pod ili vrata, zato zaštitite podove na vreme. Pre krečenja morate da očistite zidove, naročito u kuhinji, gde ima mrlja od masti i hrane. Ako ne očistite fleke, boja neće da se primi dobro. Na prljavijim mestima koristite sredstvo za odmašćivanje.

Podloge

Pre samog rada sa materijalima potrebno je proveriti da li je zidna površina pravilno pripremljena. Retko kad imamo savršeno pripremljen zid. Obično je to zid koji je već obojen poludisperzivnom ili disperzivnom bojom, nekad je to samo omalterisan zid, nekada su to zidovi koji su obrađeni posebnim premazima (npr. latex boje ili masne farbe), tapetama ili nekim specifičnim dekorativnim tehnikama. Za svaku od tih podloga postoji odgovarajuće rešenje i način pripreme. Veoma je bitno izvršiti pripremu zida na pravilan način, jer ćemo u suprotnom kao posledicu imati, pre svega, produžetak radova, nekad možda čak i angažovanje dodatnih majstora, dodatne troškove kupovine novih količina materijala itd.

Informacije

Za sve potrebne informacije i stručne savete, kontaktirajte Bekament tehničku službu na telefon +381 63 106 20 00
ili putem mejla
predrag.babic@bekament.com

1. Ogletovan zid

Ogletovan zid je možda najbolja podloga. Ukoliko je zid ogletovan masama za izravnavanje BK-GletEx, BK-GletEx Universal ili BK-GletEx Acryl, zid je potrebno samo obraditi brusnim papirom i otprašiti. Preporučujemo nanošenje osnovnog premaza BK-Podloga nakon sušenja i brušenja drugog nanosa glet mase. Nakon sušenja premaza (najmanje 6 sati), pristupamo nanošenju željene boje BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal.


2. Zid obojen poludisperzivnom ili disperzivnom bojom

Ukoliko na zidu imamo već postojeći nanos poludisperzivne ili disperzivne boje, treba znati dve stvari. Ukoliko pre nanošenja nove boje nismo vršili dodatnu pripremu zida, a zid je prethodno prebojavan svega nekoliko puta, sitna struktura novog nanosa boje biće ista kao sitna struktura postojećeg nanosa. Ukoliko je zid bojen prethodno više puta i sloj boje iznosi preko 1mm, postoji mogućnost da će nam se prilikom nanošenja boje postojeći sloj na zidu odvojiti. Iz tog razloga predlažemo da se ti postojeći slojevi mehaničkim putem uklone sa zida. Nakon toga četkom nanosimo osnovni premaz BK-Podloga. Na ovaj način pripremamo zid, pravimo vezivni most između zida i narednog sloja materijala, uklanjamo nečistoće sa zida. Nakon sušenja premaza BK-Podloga (najmanje 6 sati) zid se gletuje masom za izravnavanje BK-GletEx, BK-GletEx Universal ili BK-GletEx Acryl, u dva sloja. Sušenje između slojeva je najmanje 12 sati, poželjno je brušenje prvog sloja brusnim papirom pre nanošenja drugog sloja.

3. Omalterisan zid ili zid od betona

Postoje dva načina na koji se može pripremiti zid. Ako imamo omalterisan zid, nanosimo osnovni premaz BK-Podloga, a ukoliko imamo zid od betona (pogotovo gladak beton) nanosimo premaz BK-Beton Kontakt. Ukoliko se radi o nekom starom malteru, gde ne znamo kada je vršeno malterisanje, obavezno je nanošenje premaza BK-Nivelator (u ovom slučaju se ne nanosi BK-Podloga). Ukoliko se radi o pomoćnim prostorijama (garaža, podrumske prostorije) gde nam nije bitno da zid bude ravan (gde može da ostane hrapav) možemo pristupiti prebojavanju zida bez dodatne obrade. Bojenje se vrši valjkom, unakrsnim potezima. Ukoliko želimo idealno ravan zid, nakon osnovnog premaza i njegovog sušenja pristupamo nanosu mase za izravnavanje BK-GletEx, BK-GletEx Universal ili BK-GletEx Acryl, u dva sloja. Sušenje između slojeva je najmanje 12 sati, poželjno je brušenje prvog sloja brusnim papirom pre nanošenja drugog sloja. Preporučujemo nanošenje osnovnog premaza BK-Podloga nakon sušenja i brušenja drugog nanosa glet mase. Nakon sušenja premaza (najmanje 6 sati), pristupamo nanošenju željene boje BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal.

4. Gips-karton ploče

Kada kao podlogu imamo gips-karton ploče, prvo pristupamo ispuni spojeva (bandažiranje). Spojeve ispunjavamo masom za ispunu BK-Fil. Na spojeve gips-karton tabli prvo nanosimo osnovni premaz BK-Podloga i nakon njegovog sušenja pristupamo bandažiranju. BK-Fil nanosimo na spojeve tako da njegova debljina ne odstupa od površine gips-karton table. U svežu masu utiskujemo bandaž traku i nakon sušenja prvog sloja BK-Fil nanosimo još jedan sloj radi izravnavanja površine. Rupe u gips-karton tabli nastale prilikom pričvršćivanja table za osnovu popunjavamo takođe masom BK-Fil.

Nakon sušenja BK-Fil pristupamo brušenju brusnim papirom i nanosimo osnovni premaz BK-Podloga. Nakon sušenja osnovnog premaza (najmanje 6 sati) zid se gletuje masom za izravnavanje BK-GletEx, BK-GletEx Universal ili BK-GletEx Acryl, u dva sloja. Sušenje između slojeva je najmanje 12 sati, poželjno je brušenje prvog sloja brusnim papirom pre nanošenja drugog sloja. Preporučujemo nanošenje osnovnog premaza BK-Podloga nakon sušenja i brušenja drugog nanosa glet mase. Nakon sušenja premaza (najmanje 6 sati), pristupamo nanošenju željene boje BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal.

5. Masna farba ili latex boja

S obzirom da masna farba ima veoma dobru vodoodbojnu moć, postoje dva načina pripreme podloge kako bi na površinu naneli akrilnu boju. Prvi je otklanjanje same masne boje mehaničkim putem, a drugi je mnogo jednostavniji i mi ga u ovom slučaju preporučujemo. Na površine ovakvih zidova (ukoliko su prethodni slojevi boje čvrsto vezani za zidnu površinu) nanosi se premaz BK-Beton Kontakt koji možete naneti valjkom ili četkom, što ga čini različitim od materijala drugih proizvođača koji se nanose samo četkom. Na ovaj način stvara se vezivni most između glatke površine masne farbe i sledećeg sloja (mase za izravnavanje), jer premaz BK-Beton Kontakt stvara hrapavost na površini zida. Nakon sušenja premaza BK-Beton Kontakt (najmanje 24 sata) pristupamo nanosu mase za izravnavanje BK-GletEx, BK-GletEx Universal ili BK-GletEx Acryl, u dva sloja. Sušenje između slojeva je najmanje 12 sati, poželjno je brušenje prvog sloja brusnim papirom pre nanošenja drugog sloja. Preporučujemo nanošenje osnovnog premaza BK-Podloga nakon sušenja i brušenja drugog nanosa glet mase. Nakon sušenja premaza (najmanje 6 sati), pristupamo nanošenju željene boje BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal.

6. Tapeti

Tapete se moraju ukloniti sa zidne površine i to prvo njihovim natapanjem, a potom i uklanjanjem pomoću alata namenjenih za te svrhe. Nakon skidanja tapeta, nanosi se osnovni premaz BK-Podloga. Nakon sušenja osnovnog premaza (najmanje 6 sati) zid se gletuje masom za izravnavanje BK-GletEx, BK-GletEx Universal ili BK-GletEx Acryl, u dva sloja. Sušenje između slojeva je najmanje 12 sati, poželjno je brušenje prvog sloja brusnim papirom pre nanošenja drugog sloja. Preporučujemo nanošenje osnovnog premaza BK-Podloga nakon sušenja i brušenja drugog nanosa glet mase. Nakon sušenja premaza (najmanje 6 sati), pristupamo nanošenju željene boje BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal.

Boje ili dekorativni premazi

Nakon što smo izvršili pripremu zidne površine preostalo je da se odlučimo da li ćemo naneti poludisperzivne boje BK-Pol ili BK-Pol Fresh ili disperzivne boje BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal, ili neku od dekorativnih tehnika BK-Sunset, BK-Stucco, BK-Nova Era Exclusive, BK-Nova Era, BK-Art. Sve je stvar ukusa i mi Vam prepuštamo da izaberete one materijale koji najviše idu uz Vašu ličnost i Vaš prostor.


Greške

Zidovi čine naš svakodnevni životni prostor i veoma je važno da se u njemu osećamo prijatno. Često se odlučujemo da samostalno obavimo posao ili ga prepuštamo amaterima sa najjeftinijom ponudom cene krečenja. Takve odluke najčešće rezultiraju kajanjem i osećajem bačenog novca, a užitak u lepom ambijentu izostaje. Najčešće greške koje se mogu desiti priliko prebojavanja zidnih površina su obrazovanje mehura, pukotine, neravnomeran sjaj, tragovi valjka, loša pokrivnost. Proći ćemo detaljno i objasniti zašto ove greške nastaju i kako ih sprečiti ili otkloniti kad su već nastale.

1. Obrazovanje mehura ili odvajanje boje od zida

Ukoliko nanosimo boju na nedovoljno suvu glet masu ili vlažnu povšinu može se desiti da dođe do obrazovanja mehura ili odvajanja boje od zida. Potrebno je odstraniti kompletan slabo vezani deo i doći do zdrave površine. Površina treba da se fino obrusi i nakon toga treba naneti osnovni premaz BK-Podloga. Nakon sušenja osnovnog premaza, potrebno je izgletovati kritični deo. Nakon gletovanja potrebno je kritičnu površinu preći sa BK-MicroGrund Universal premazom radi izjednačavanja površine. S obzirom da BK-MicroGrund Universal u sebi sadrži kvarcni pesak, pre nanošenja boje potrebno je naneti jedan sloj mase za izravnavanje preko cele površine. Preporučujemo nanošenje osnovnog premaza BK-Podloga nakon sušenja i brušenja drugog nanosa glet mase. Nakon sušenja premaza (najmanje 6 sati), pristupamo nanošenju željene boje BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal.

Доколку нанесуваме боја на недоволно сува глет маса или влажна површина, може да дојде до формирање на меури или одвојување на бојата од ѕидот. Потребно е да се одстрани комплетно слабо врзаниот дел и да се дојде до здрава површина. Површината треба фино да се избруси и потоа да се нанесе основен премаз BK-Podloga. По сушењето на основниот премаз критичните делови треба да се изглетуваат. По глетувањето потребано е критичната површина да се помине со BK-MicroGrund Universal поради изедначување на површината. Со оглед на тоа што BK-MicroGrund Universal содржи кварцен песок, пред нанесувањето на боја потребно е да се нанесе уште еден слој глет маса за израмнување преку целата површина. Препорачуваме нанесување на основен премаз BK-Podloga по сушењето и брусењето на вториот слој глет маса. По сушењето на основниот премаз (најмалку 6 часа), пристапуваме кон нанесувањето на бараната боја BK-Pol, BK-Pol Gold или BK-Pol Crystal.

2. Ljuštenje boje i pucanje

Kako vremenom nanosimo slojeve boja jedan preko drugog, obrazujemo debljinu sloja veću od 2 mm i zbog toga dolazi do pucanja same boje i odvajanja. Ova pojava se naziva cvetanje boje. Sve slabo vezivne delove potrebno je ukloniti mehaničkim putem i doći do zdrave površine. Nakon toga se nanosi BK-Podloga. Nakon sušenja osnovnog premaza (najmanje 6 sati) zid se gletuje masom za izravnavanje BK-GletEx, BK-GletEx Universal ili BK-GletEx Acryl, u dva sloja. Sušenje između slojeva je najmanje 12 sati, poželjno je brušenje prvog sloja brusnim papirom pre nanošenja drugog sloja. Preporučujemo nanošenje osnovnog premaza BK-Podloga nakon sušenja i brušenja drugog nanosa glet mase. Nakon sušenja premaza (najmanje 6 sati), pristupamo nanošenju željene boje BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal.

3. Pukotine

Često se prilikom rekonstrukcije prostora, na spojevima starih i novih zidnih površina javljaju pukotine. Ovakve pukotine neophodno je prvo dodatno produbiti kako bi se sanirale. Nakon toga premazujemo osnovnim premazom BK-Podloga. Posle sušenja osnovnog premaza, pukotine se popunjavaju masom za ispunu BK-Fil. U svežu masu utiskujemo bandaž traku i nakon sušenja prvog sloja BK-Fil nanosimo još jedan sloj radi izravnavanja površine. Nakon sušenja BK-Fil pristupamo brušenju brusnim papirom i nanosimo osnovni premaz BK-Podloga. Nakon sušenja osnovnog premaza (najmanje 6 sati) zid se gletuje masom za izravnavanje BK-GletEx, BK-GletEx Universal ili BK-GletEx Acryl, u dva sloja. Sušenje između slojeva je najmanje 12 sati, poželjno je brušenje prvog sloja brusnim papirom pre nanošenja drugog sloja. Preporučujemo nanošenje osnovnog premaza BK-Podloga nakon sušenja i brušenja drugog nanosa glet mase. Nakon sušenja premaza (najmanje 6 sati), pristupamo nanošenju željene boje BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal.

4. Pojava plesni i buđi

Plesni i buđ se najčešće javlja u prostorijama koje nemaju izolaciju i čija mikroklima nije stabilna, slabo provetrenim prostorijama, kao i prostorijama sklonim kondenzaciji. Ispoljavaju se u vidu crnih mrlja. Pre nanosa sredstva za uklanjanje zidnih algi i buđi BK-Sani CID, potrebno je fizičkim putem ukloniti plesni i buđ (sa špahtlom, krpom koja se nakon ovog posla više ne sme koristiti u bilo kakve svrhe). BK-Sani CID nanosimo četkom, valjkom ili sunđerom sredstva utrljavanjem na zaraženu zidnu površinu do potpunog kvašenja površine i penušanja . Radni rastvor se pravi tako što se bočica sa biocidnim proizvodom prvo dobro promućka, a zatim se BK-Sani Cid razredi sa vodom u odnosu 1:5 (jedan deo BK-Sani Cid-a na 5 delova vode). Površine se premazuju sve dok premaz ne počne da peni. Suva premazana površina za čoveka nije štetna. Za sušenje površine u zavisnosti od uslova treba 2-4 sata. Posle 24 sata premazanu fasadnu površinu isprati mlazom vode. Unutrašnje površine oprati mokrom krpom. Po potrebi proizvod se može naneti više puta ponovljenim postupkom. Napomena: Proizvod nije namenjen za dodavanje u druge premaze. Nakon što smo tretirali zaraženu površinu sredstvom za uklanjanje zidnih algi i buđi BK-Sani CID, pristupamo nanošenju poludisperzivne boje BK-Pol Fresh sa mirisom limuna u koju smo prethodno dodali sredstvo za sprečavanje zidne buđi. Bočiću BK-Poli CID pre upotrebe dobro promućkati i BK-Poli Cid dobro umešati u boju. Za dalju upotrebu boje pridržavati se odgovarajućeg uputstva za disperzionu boju. Suva premazana površina za čoveka nije štetna. Za sušenje površine u zavisnosti od uslova treba 4-6 h. Proizvod se može upotrebiti pri novom nanošenju boje. Nanosi se pomoću molerskog valjka i/ili četke. Ukoliko se radi o ponovnom bojenju već zaraženih površina, neophodno je prethodno izvršiti tretman površina pomoću BK-Sani Cid-a, prema uputstvu iz tehničkog lista. Napomena: Konačno razblaženje boje treba umanjiti za količinu BK-Poli Cid-a koji je dodat u boju.

5. Neravnomernost sjaja

Ova pojava javlja se kao posledica neravnomernog ili neujednačenog nanosa boje ili usled neravnomernog nanosa podloge. Ovakve površine neophodno je prvo premazati osnovnim premazom BK-Podloga kako bi ujednačili upojnost podloge, jednako nanošenje boje, a samim tim i njen sjaj.

6. Efekat rama (vidljivost ivica)

Efekat rama je greška koja predstavlja neravnomernost boje koja je naneta po uglovima sa četkom. U ovom slučaju boja dobija drugačiji izgled, nijansu i teksturu. Ovo se dešava naročito ako dozvolimo da se delovi naneti četkom osuše pre nego što ceo zid pređemo sa valjkom. Rešenje ovog problema je jednostavno. Potrebno je postarati se da brzina nanosa u uglovima četkom i ostatak valjkom budu iste. Iskusni moleri posao počinju tako što prvo premažu uglove i ivice, a onda premažu zid dok je boja u uglovima još vlažna. Najbolji efekat se postiže udvoje - jedna osoba kreči ivice i uglove, a druga zid. Nikada nemojte da umočite valjak u boju sve do drške da se boja ne bi cedila. Ako niste uspeli da tokom prvog dana završite posao, dobro zatvorite kante, a sutra procedite boju i nastavite sa krečenjem, u suprotnom na zidovima mogu da se pojave grudvice boje i da upropaste sav vaš trud.

7. Obrazovanje pene

Do obrazovanja pene na sveže obojenim zidovima i nastanka mehurova na osušenom zidu dolazi usled preteranog i isuviše brzog i agresivnog miksanja poluprazne kante gde se stvaraju mehurovi u samoj kanti, ili isuviše brzog i agresivnog nanosa boje na zid, kao i zbog lošeg valjka ili boje lošeg kvaliteta (boje sa isteklim rokom). Važno je znati da svaka boja sadrži mehuriće u nekoj meri, ali da kod kvalitetnih boja oni odmah pucaju i praktično se ne vide.

8. Loša pokrivnost

Loša pokrivnost je nesposobnost boje da u potpunosti prekrije površinu na koju je naneta i odaje utisak providnosti. Razlog nastanka ove pojave je korišćenje nekvalitetnih boja sa malo veziva i nekvalitetnim punilom, takođe nekompatibilnost boje i tonera (npr. u slučaju kada boja i toner nisu od istog proizvođača), nekvalitetan valjak, loše razlivanje boje ili nanošenje boje većom brzinom od preporučene od strane proizvođača. Rešenje je jednostavno. Potrebno je koristiti sertifikovanu boju koja ima dobru pokrivnu moć i dobro se razliva. Pre nanosa te boje, potrebno je na zid naneti osnovni premaz BK-Podloga.

9. Loša otpornost na održavanje

Loša otpornost na održavanje nastaje korišćenjem nekvalitetnih boja koje su označene kao vodoperive, a zapravo to nisu, ili korišćenjem raznih jakih abrazivnih sredstava za čišćenje ili ukoliko ste krenuli sa pranjem pre nego što se boja sasvim osušila. Površine koje zahtevaju često čišćenje neophodno je prebojati visokokvalitetnim vodoperivim bojama, poput disperzivne boje BK-Pol Crystal.

10. Lako zadržavanje prljavštine

Do lakog zadržavanja prljavštine dolazi korišćenjem nekvalitetnih boja ili usled nanošenja boje samo u jednom sloju ili usled neadekvatne podloge. Rešenje: zidne površine premazati prvo osnovnim premazom BK-Podloga. Nakon sušenja premaza (najmanje 6 sati), pristupamo nanošenju željene boje BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal.

11. Tragovi od valjka

Uzrok nastanka šara jeste neodgovarajući izbor valjka ili nekvalitetan (neprofesionalan) nanos boje na zid, korišćenje nekvalitetne boje ili nepravilnog nanosa podloge i neadekvatne pripreme površine. Bitno je dobro pripremiti zid, izabrati kvalitetnu boju i kvalitetan valjak sa oborenim ivicama. Valjak je neophodno potopiti u vodu i dobro iscediti pre rada. Boju BK-Pol, BK-Pol Gold ili BK-Pol Crystal naneti u dva sloja sa međufaznim sušenjem.

12. Prskanje boje

Početnicima se često dešava da prilikom nanosa boje valjkom dolazi do rasprskavanja. Uzroci za to su preterano razređena boja ili korišćenje boje lošeg kvaliteta, zatim ukoliko je suviše boje na valjku ili suviše se brzo radi i utrljava boja.