fbpx
 +381 34 677 75 00       info@bekament.com

Sistemi za hidroizolaciju

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva, kompanija Banja Komerc Bekament d.o.o. razvila je proizvode za hidroizolaciju koji nizom svojih prednosti i karakteristika predstavljaju pravo rešenje za zaštitu od vlage i njenu sanaciju.

Ključne karakteristike hidroizolacionih premaza su:

  • Vodonepropusnost
  • Fleksibilnost
  • Sposobnost premošćavanja sitnih pukotina
  • Dobra adhezija na različitim podlogama
  • Otpornost na smrzavanje / odmrzavanje
  • Jednostavna primena

Hidroizolacija kupatila, tuš kabina i kuhinja

Vlažne prostorije su svakodnevno pod uticajem vlage, te kao takve predstavljaju opasnost i pretnju za ostale prostorije u objektu. Pre postavljanja pločica u stambenim objektima, površine koje povremeno ili stalno imaju kontakt sa vodom (na primer vlažne prostorije koje će biti pokrivene pločicama kao što su kupatilo, tuš kabina, kuhinja) potrebno je prethodno dobro hidroizolovati.

Priprema površine:

Glavni uslov je da površina bude čvrsta, otprašena, očišćena od masti, plesni, slabo vezanih delova i drugih supstanci koje mogu negativno uticati na dobro prijanjanje keramike. Glatke, slaboupojne površine premazati strukturnom podlogom BK-Beton Kontakt dok u slučaju visokoupojnih površina treba koristiti BK-Podlogu razređenu sa vodom u odnosu 1:4.

Hidroizolacija površine:

Hidroizolacija površine se vrši pomoću jednokomponentnog polimercementnog premaza BK-HidroStop 1. Nanošenje se vrši u dva sloja pomoću četke unakrsnim postupkom, pri čemu debljina pojedinačnog sloja treba da iznosi oko 1 mm. Drugi sloj BK-HidroStop 1 proizvoda može se naneti nakon očvršćavanja prethodnog (nakon 4-6 h). U normalnim uslovima sušenja, nakon 24 časa može se polagati keramika. Sprečiti materijal od prebrzog sušenja. Hidroizolacioni premazi se ne koriste kao završni sloj.

Postavljanje pločica:

Postavite pločice koristeći nazubljenu gletericu pri čemu dubina zuba treba da bude 3-5 mm, u zavisnosti od dimenzija pločice lepkovima SiproFix BK-90 (u slučaju lepljenja keramičkih pločica, pogodan za unutra), SiproFix BK-110 (u slučaju lepljenja keramičkih pločica pogodan i za spolja) ili SiproFix BK-160 (u slučaju lepljenja keramičkih, mermernih i granitnih pločica, pogodan za unutra i spolja kao i u slučaju lepljenja pločice na pločicu). Vrstu lepka prilagoditi kvalitetu pločice. Ukoliko se ugradnja vrši lepljenjem pločice na pločicu neophodno je staru pločicu premazati BK-Beton Kontakt-om radi boljeg prijanjanja nove pločice.
Ugradnja se vrši nanošenjem lepka na podlogu i celu površinu pločice a potom se vrši unakrsno postavljanje.

Fugovanje:

U okviru Bekament proizvodnog programa nalazi se BK-Fugomal, vodoodbojna i antifungicidna fug masa, dostupna u 24 nijanse. Pogodna je za unutra i spolja. Nanosi se gumenom špahtlom ili gletericom u debljini 1-10 mm.

Hidroizolacija podruma

Priprema površine:

Svi ukopani objekti moraju da imaju izolaciju. Ukoliko spolja nema hidroizolacije, ili je popustila, jedino možemo iznutra da je uradimo. Pri izolaciji podruma koji su urađeni od betona, najkritičnija mesta, gde najčešće dolazi do prodora vode su na spojevima zidova i poda. Takođe treba sanirati sve pukotine na zidu i podu, zbog eventualnog prodora vode.

Hidroizolacija površine:

Za armiranje hidroizolacionog sloja u uglovima i na spojevima, koristi se elastična, vodootporna traka za spojeve, koja se utapa pomoću hidroizolacionog premaza BK-HidroStop 1. BK-HidroStop 1 je jednokomponentni, hidroizolacioni, fleksibilni premaz na polimercementnoj osnovi. Namenjen je za horizontalnu i vertikalnu izolaciju potencijalno vlažnih prostorija (kuhinja, kupatila, bazena, podruma, terasa itd.). Karakteriše ga dobra fleksibilnost i adhezija na različite podloge kao što su beton, cementni malteri, opeka, cigla i sl. Namenjen je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, za pozitivni i negativni pritisak vode <=1,5 bar. Materijal nije predviđen za završnu obradu površina, niti za permanentno potapanje u vodu bez odgovarajućeg završnog premaza. Potrebno je preko hidroizolacionog premaza naneti visokokvalitetnu vodoodbojnu akrilnu boju za zaštitu betonskih površina BK-Bet, dostupnu u 14 nijansi.

Hidroizolacija bazena i rezervoara sa stajaćom vodom

U slučaju bazena veoma je bitno da se poštuje postupak hidroizolovanja, ali i odabir odgovarajućih proizvoda. Moraju se izabrati proizvodi koji trpe stalan kontakt sa vodom.

Priprema površine:

Podloga na koju se nanosi hidroizolacioni sloj treba da bude ravna, nosiva, suva bez pukotina i supstanci koje mogu negativno uticati na adheziju. Pre ugradnje hidroizolacije podlogu prvo premazati određenim premazom. Glatke, slaboupojne površine premazati strukturnom podlogom BK-Beton Kontakt dok u slučaju visokoupojnih površina koristiti BK-Podlogu razređenu sa vodom u odnosu 1:4.

Hidroizolacija površine:

Za zaptivanje površine potrebna su najmanje dva sloja hidroizolacionog materijala, dvokomponentnog polimercementnog premaza BK-HidroStop 2 koji se nanosi sa četkom, unakrsnim postupkom.

Postavljanje pločica:

Naneta hidroizolacija posle sušenja formira vodonepropustan sloj, što znači da na tu površinu treba naneti fleksibilni lepak kao što je SiproFix BK-160.

Fugovanje:

U okviru Bekament proizvodnog programa nalazi se BK-Fugomal, vodoodbojna i antifungicidna fug masa, dostupna u 24 nijanse. Pogodna je za unutra i spolja. Nanosi se gumenom špahtlom ili gletericom u debljini 1-10 mm.

Hidroizolacija terasa i balkona

U zavisnosti od izloženosti uticaja vode, balkoni i terase zahtevaju specijalno zaptivanje.

Priprema površine:

Podloga na koju se nanosi hidroizolacioni sloj treba da bude ravna, nosiva, suva bez pukotina i supstanci koje mogu negativno uticati na adheziju. Pre ugradnje hidroizolacije podlogu treba prvo premazati BK-Beton Kontakt-om u slučaju glatkih, slabo upojnih betona sa ostacima nečistoća od oplate. U ostalim slučajevima površinu premazati BK-Podlogom razređenom sa vodom u odnosu 1:4.

Hidroizolacija površine:

Nanesite dva sloja BK-HidroStop Extra, jednokomponetnog veoma fleksibilnog hidroizolacionog premaza na bazi polimera i cementa, pomoću četke, unakrsnim postupkom. BK-HidroStop Extra karakteriše izuzetna fleksibilnost, dobra adhezija na različite podloge kao što su beton, cementni malteri, opeka, cigla i sl. Namenjen je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, za pozitivni i negativni pritisak vode ?1,5 bar. Zbog svoje izuzetne fleksibilnost pogodan je za zaštitu betonskih površina koje su izložene naprezanjima. Materijal nije predviđen za završnu obradu površina niti za permanentno potapanje u vodu bez odgovarajućeg završnog premaza.

Postavljanje pločica:

Naneta hidroizolacija posle sušenja formira vodonepropustan sloj, što znači da na tu površinu treba naneti fleksibilni lepak kao što je SiproFix BK-160. Popločavanje se može vršiti nakon 24 časa od nanošenja drugog sloja hidroizolacije.

Fugovanje:

U okviru Bekament proizvodnog programa nalazi se BK-Fugomal, vodoodbojna i antifungicidna fug masa, dostupna u 24 nijanse. Pogodna je za unutra i spolja. Nanosi se gumenom špahtlom ili gletericom u debljini 1-10 mm.

Hidroizolacija ravnih krovova

Priprema površine:

Podloga na koju se nanosi hidroizolacioni sloj treba da bude ravna, nosiva, suva bez pukotina i supstanci koje mogu negativno uticati na adheziju. Odgovarajuće podloge su sve betonske površine (stare najmanje 3 meseca), i sl. Stare betonske površine je neophodno dobro oprati vrućom vodom u cilju uklanjanja prisutnih nečistoća. Kod starih površina potrebno je ukloniti sve delove koji ne prianjaju dobro na podlogu, a zatim neravnine i veće pukotine popuniti reparaturnim malterom. U slučaju prisustva finih pukotina većih od 0,5 mm na podlozi, ispuniti armiranom fleksibilnom ispunom. Pre ugradnje hidroizolacije podlogu prvo premazati BK-Fleks-om razređenim sa vodom u odnosu 1:1, a nakon toga se nanosi nerazređena disperzija.

Hidroizolacija površine:

BK-Fleks je hidroizolaciona, elastična disperzija na vodenoj bazi namenjena za sanaciju i zaštitu ravnih krovova. Ima dobru adheziju na beton, a osušeni film se odlikuje visokom elastičnošu i vodoodbojnošću. Površine na koje se premaz nanosi moraju imati blagi nagib i odrađenu parnu branu. Hidroizolacioni premaz se nanosi pomoću četke. Preporučljivo je izvršiti armiranje premaza utiskivanjem fine mrežice od staklenih vlakana, dok je prvi sloj još svež. Nakon potpunog sušenja prvog sloja nanosi se drugi a po potrebi i treći sloj. Vremenski razmak između nanošenja treba da iznosi min. 6 h. Pre potpunog očvršćavanja neophodno je zaštititi premaz od direktnog uticaja kiše, brzog sušenja i mraza.

Hidroizolacioni premazi se ne koriste kao završni sloj. Potrebno je preko hidroizolacionog premaza naneti boju za beton BK-Bet.

Informacije

Za sve potrebne informacije i strucne savete, kontaktirajte Bekament tehnicku sluzbu na telefon +381 63 106 68 53
ili putem mejla
tehnickasluzba@bekament.com


Hidroizolacioni materijali

BK-HidroStop1 BK-HidroStop 1


BK-HidroStop2 BK-HidroStop 2


BK-HidroStop Extra BK-HidroStop Extra


BK-Flex BK-Fleks