fbpx
  +385 16 235 109       info@bekament.hr

Politika kakovosti

POLITIKA INTEGRIRANEGA SISTEMA VODENJA

Banja Komerc Bekament DOO ima popolnoma zaokrožen proizvodni ciklus proizvodnje materialov za zaključna dela v gradbeništvu, začenši s pridobivanjem znamenitega marmorja Venčac iz lastnega rudnika na Venčacu, preko predelave, mletja v granulate in mikronizirana polnila do proizvodnje tekočih in praškastih materialov za zaključna dela v gradbeništvu. Svoje izdelke proizvajamo na najsodobnejši opremi in z najkakovostnejšo delovno silo in vgrajujemo v objekte, katerih izgradnjo vodimo.

V težnji, da pridobimo nove kupce in ohranimo obstoječe, Banja Komerc Bekament DOO poslovno politiko temelji na napredku in stalnemu izboljševanju kakovosti poslovanja in varstvu okolja, v katerem živimo, veliko pozornosti pa posvečamo tudi varnosti delavcev in obiskovalcev. Iz tega razloga smo se odločili, da v svoje poslovanje uvedemo principe in pravila, na katerih počivajo standardi ISO 9001- Sistem vodenja kakovosti (QMS), ISO 14001- Sistem ravnanja z okoljem (EMS) in OHSAS 18001 – Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu.

Banja Komerc Bekament DOO gradi svoj poslovni uspeh, razvoj in povečuje zadovoljstvo in motivacijo uporabnikov in vseh zaposlenih z izpolnjevanjem svojih strateških ciljev, ki so:

 • Maksimalna kakovost izdelkov in storitev,
 • Stalno povečevanje zadovoljstva uporabnikov z izpolnjevanjem njihovih zahtev in pričakovanj,
 • Dosledna kontrola proizvodnje/izgradnje in vodenja procesov, s katerimi zagotavljamo popolno izpolnjevanje zahtev uporabnikov in vseh ustreznih predpisov in odpravijo tveganja za varnost in okolje,
 • Stalno vlaganje v razvoj in izboljšanje tehnične opremljenosti,
 • Vodenje vseh prepoznanih vidikov varstva okolja,
 • Posvečenost stalnemu napredku in preprečevanju onesnaženosti,
 • Skrb za zdravje zaposlenih in varne pogoje dela,
 • Privrženost prevenciji poškodb in ogrožanju zdravja in stalnem izboljševanju OHSAS učinkov in OHSAS sistemu vodenja,
 • Spoštovanje ustreznih predpisov in drugih sprejetih zahtev, ki se nanašajo na varstvo okolja in varovanje zdravja ter varnost pri delu,
 • Strokovno usposabljanje zaposlenih in povečevanje njihove ustvarjalnosti in iniciative,
 • Stalno povečevanje uspešnosti in učinkovitosti vseh delovnih procesov in povečevanje dobičkonosnosti celotnega poslovanja,
 • Zmanjševanje stroškov poslovanja ob trudu vseh zaposlenih, da svoje obveznosti izpolnijo pravočasno in dobro; prvič in vsakič,
 • Ustvarjanje, ohranitev in poboljšanje korektnih partnerskih odnosov z dobavitelji in uporabniki.

Pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev vsi zaposleni dajejo svoj osebni prispevek z uvajanjem, doslednim spoštovanjem in stalnim poboljševanjem sistema vodenja kakovosti, usklajenim z zahtevami standarda ISO 9001:2008, sistema ravnanja z okoljem, usklajenim z zahtevami standarda ISO 14001:2004, Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu, usklajenim za zahtevami standarda OHSAS 18001 in z usklajenostjo z zakonodajo in določbami uredbe za gradbene izdelke CPR 305/2011/EU.

Aranđelovac, 09.06.2016.

Direktor
Dejan Čolović

Informacije

V težnji, da pridobimo nove kupce in ohranimo obstoječe, Banja Komerc Bekament DOO poslovno politiko temelji na napredku in stalnemu izboljševanju kakovosti poslovanja in varstvu okolja, v katerem živimo in delamo, mi in naši kupci.