BEKAMENT KAO PARTNER –
REFERENCE

Kompanija Bekament kao proizvođač materijala za zavšne radove u građevinarstvu sarađuje na izgradnji poslovnih i stambenih objekata što potvrđuju i reference.