Classic

Rešenja koja traju postaju klasika. Samo za profesionalce, u liniji CLASSIC je široka paleta podloga, ručnih i mašinskih maltera za funkcionalnu ili dekorativnu primenu na unutrašnjim i spoljašnjim zidovima. Silosi sa pratećom opremom za rinfuznu prodaju dostupni su kao podrška radovima na većim projektima.

Ručni i mašinski malter

Ručni i mašinski malteri na cementno-krečnoj ili gips-krečnoj bazi primenjuju se na spoljašnjim i unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Mogu se primenjivati i za mokre čvorove, kao i za površine na kojima će se postavljati keramika. Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka malterisanja.

Istraži paletu proizvoda
lines