Fasadna boja

BK-FAS SILICON

Silikonska disperzija za spoljašnje zidove

Saznaj više

BK-FAS SILICAT

Silikatna disperzija za spoljašnje zidove

Saznaj više

BK-Fas Acryl

Akrilna disperzija za spoljašnje zidove

Saznaj više

BK-MICROFAS SILICON

Silikonska disperzija sa mikrovlaknima za spoljašnje zidove

Saznaj više

BK-MICROFAS SILICAT

Silikatna disperzija sa mikro vlaknima za spoljašnje zidove

Saznaj više

BK-MICROFAS ACRYL

Akrilna disperzija sa mikrovlaknima za spoljašnje zidove.

Saznaj više

BK-FAS COLOR

Akrilna disperzija za spoljašnje zidove -pun ton

Saznaj više