Hidroizolaciona masa

BK-HidroStop Premium

Fleksibilni jednokomponentni hidroizolacioni premaz na akrilnoj osnovi

Saznaj više

BK-HidroStop Extra

Elastični jednokomponentni hidroizolacioni premaz.

Saznaj više

BK-HidroStop 5/5

Fleksibilni dvokomponentni hidroizolacioni premaz.

Saznaj više

BK-HidroStop 2

Dvokomponentni hidroizolacioni premaz – Komponenta A. Sadrži sivi portland cement.

Saznaj više

BK-HidroStop 1

Jednokomponentni hidroizolacioni premaz

Saznaj više

BK-HidroStop Base

Jednokomponentni hidroizolacioni premaz

Saznaj više