PROTECTART

Kao neodvojivi deo prirode imamo potrebu da prostor u kome boravimo oplemenimo prirodnim elementima. Bez odgovarajuće zaštite, ovi elementi brzo propadaju ili gube svoju funkcionalnost. Prateći aktuelne standarde u oblasti dekoracije i zaštite drveta i metala, razvili smo PROTECTART liniju proizvoda koja pored sistema na uljanoj i nitro bazi nudi i ekološke sisteme za zaštitu na vodenoj bazi. Odlikuje ih visok stepen zaštite drveta i metala, dobra pokrivnost, jednostavnost i širok spektar primene. Osim što štite, PROTECTART proizvodi oplemenjuju prostor širokom paletom boja, a nude i mogućnost prikaza različitih vrsta drveta.

Impregnacija za drvo

Istraži paletu proizvoda
lines

Podloga za pokrivni premaz za drvo

Istraži paletu proizvoda
lines

Podloga za premaz za metal

Istraži paletu proizvoda
lines

Transparentni premaz za drvo

Istraži paletu proizvoda
lines

Pokrivni premaz za drvo i metal

Istraži paletu proizvoda
lines

Proizvodi za specijalnu namenu

Istraži paletu proizvoda
lines