БЕКАМЕНТ КАТО СТРОИТЕЛ
РЕФЕРЕНЦИИ

Компанията Бекамент като инвеститор и генерален строител има богат опит в строителството на търговски и жилищни сгради, което се потвърждава и от рефернциите.