BK-CLASSIC

Алкиден разредител

BK-CLASSIC

ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът е предназначен за разреждане на алкидни бои и лакове, измиване на инструменти / аксесоари и обезмасляване на повърхности. Датата на производство е отпечатана на опаковката. За по-подробни инструкции вижте Техническия лист на продукта.

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ

Срокът на годност е неограничен, ако продуктът се съхранява в оригиналната опаковка на място, защитетно от пряка слънчева светлина.

ОПАКОВКА

500 мл; 900 мл

Download: