BK-GletEx Premium

Бяла ръчна варова шпакловка

BK-GletEx Premium

Калкулатор за консумацията

Необходими са Ви kg от този продукт

ПРИЛОЖЕНИЕ

Шпакловъчна маса на базата на вар, за нивелиране на вътрешни стени. Благодарение на възможността за по-дебело нанасяне, BK-GletEx Premium е изключително подходящ за изравняване на груби стени, обработени с циментово-варови, варови и гипсово-варови мазилки, както и за изравняване на бетонни стени и гипсокартонени плоскости.

ПОДГОТОВКА И НАНАСЯНЕ

Основата, върху която ще се нанася BK-GletEx Premium, трябва да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, петна от мазнини и пр. В случай на нанасяне върху качествени минерални повърхности, както и върху дисперсионни бои, основата трябва предварително да бъде покрита с BK-Ultra Prime, за да се постигне по-добра адхезия на шпакловката. В случай на силно абсорбиращи повърхности може да се извърши импрегниране с BK-Nivelator. В случай на повърхности, които се обелват, чупят и / или ронят е необходимо да се отстранят всички слабо свързани слоеве и след това основата да се импрегнира с BK-Penetrat. Приготвянето на продукта се извършва чрез прибавяне на продукта в около 38% вода (10л вода в 25кг от продукта), за да се получи хомогенна маса, без бучки. Сместа се оставя да престои 10 минути и се разбърка отново, преди да се нанесе. Обикновено шпакловката се нанася в два слоя, ръчно, с метална маламашка, с обща дебелина до 6 мм. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия, като след всеки слой неравностите(ако има такива) се обработват с шкурка, със зърнистост 180-240 в зависимост от техниката и предназначението. За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.

РАЗХОДНА НОРМА

Приблизително 1-1.5 kg/m², в зависимост от дебелината на покритието.

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригиналната опаковка на палети в сухо помещение.

ОПАКОВКА

25 kg