BK-NITRO EMAJL

покритие за метал

BK-NITRO EMAJL

Калкулатор за консумацията

Необходими са Ви l от този продукт

ПРИЛОЖЕНИЕ

универсално покритие за декорация и защита на метални и дървени повърхности в интериора и повърхности, които не са пряко изложени на атмосферни влияния отвън.

ПОДГОТОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Основата трябва да е суха, обезмаслена и почистена. Масата трябва да се развърка добре преди употреба. Нанесете BK-MetalPrime Nitro на 1-2 слоя. Нанесете следващия слой след 4-6h. За подробни инструкции вижте информационния лист за продукта.

КОНСУМАЦИЯ

Около 110-143 ml/m2 в едно покритие.

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ

До 36 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява при температура от +5°C до +25°C, защитена от слънчева светлина и замръзване