BK-RX

Продуктът е предназначен антикорозионни и основни покрития на метал

BK-RX

ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът е предназначен антикорозионни и основни покрития на метал (BK-Metal 3в1 и BK-Metalux в 3в1).

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ

До 36 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява при температура от +5°C до +25°C, защитена от слънчева светлина и замръзване