BK-Silicon Universal

Универсален силикон

BK-Silicon Universal

ОПИСАНИЕ

Универсален силикон, който се използва за уплътнение на врати, прозорци, стъклени блокове, мивки, керамични подове и кухни. За интериорна и екстериорна употреба. Устойчив на стареене, различни климатични условия, свиване и напукване. Добра адхезия към стъкло, порцелан, плочки, метал итвърдо PVC. Да се съхранява при температура между 5 ºC и 30 ºC.

ПОДГОТОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ 

Нанесете равномерно количество от силикона върху предварително
почистена повърхност, след което изравнете. Вижте техническия лист на продукта за подробни инструкции. 

ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

+5°C до +40°C. 

СРОК НА ГОДНОСТ

Продуктът не е възпламеним при нормални условия на съхранение, приложение и употреба. Датата на производството е отпечатана на опаковката.

ОПАКОВКА 

280 ml