Media

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИЯ ЦЕНТЪР В АРАНДЖЕЛОВАЦ

Източник: Bekament / 08.08.2018 /

РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ОБЩАТА БОЛНИЦА В АРАНДЖЕЛОВАЦ

Източник: Bekament / 12.07.2018 /

ЧАСТИЕ В ПРЕДАВАНЕ ПО РТВ „ШУМАДИЯ“ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ОБЩАТА БОЛНИЦА В АРАНДЖЕЛОВАЦ

Източник: Bekament / 12.07.2017 /

УЧАСТИЕ В ПРЕДАВАНЕТО „ЖИКИНА ШАРЕНИЦА“ ПО РТС - ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ОБЩАТА БОЛНИЦА В АРАНДЖЕЛОВАЦ

Източник: Bekament / 12.07.2017 /

УЧАСТИЕ В ПРЕДАВАНЕ ПО РТВ „СЛЪНЦЕ“ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФОНДАЦИЯТА БЕКАМЕНТ И НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС

Източник: Bekament / 11.08.2017 /