Новогодишно интервю: оценка на дейността през 2019 г. и планове за следващата година

Новогодишно интервю: оценка на дейността през 2019 г. и планове за следващата година

Новогодишно интервю: оценка на дейността през 2019 г. и планове за следващата година

Новогодишно интервю: оценка на дейността през 2019 г. и планове за следващата година

Деян Чолович, собственик на компанията Баня Комерц Бекамент /Banja Komerc Bekament/

Как оценявате дейността на вашата компания през 2019 г.?

– Дейността на Бекамент се ръководи от принципите на устойчивото развитие и е фокусиран върху постоянни инвестиции в технологични иновации и човешки ресурси. Рзпознавайки и следвайки нарастващите нужди на вътрешния и чуждия пазар, през последните няколко години значително подобрихме производствените си мощности. Открити са нови фабрики за производство на стиропор, прахообразни материали и течна програма, най-модерните в тази част на Европа. Производственият капацитет на фабриката за стиропор е 500 000 m3/г, а производственият капацитет на прахообразни материали и програма за течности е увеличен до 350 000 t/г. Инсталирана е и най-модерната автоматизирана система за съхранение. Ясна визия и стратегия обуславят ръста на приходите през 2019 г., който беше постигнат чрез подобряване на съществуващите и пускане на нови продукти, проникване на пазара и навлизане на нови пазари.

Какво бихте подчертали като важен момент в дейността на вашата фирма?

– Че дигитализацията е необходима, осъзнахме още през 2014 г., когато успешно внедрихме Micosoft AX. Миналата година направихме крачка напред и въведохме всички ключовите модули SAP ERP на бизнес системата, които стандартизираха процесите и допълнително повишиха нивото на ефективност и производителност. Успешно е въведена и WMS автоматичната система за автоматично складиране, и се подготвя внедряването DMS-Document Management System и TMS-Transport Management System.

– С цел укрепване на марката и укрепване на репутацията на компанията, през 2019 г. бе направено репозициониране, което включва нова маркетингова стратегия и промяна на визуалната идентичност. Редефинирана е архитектурата на марката и е извършен редизайн на опаковките.

– Важен елемент в бизнеса на компанията включваше и подобряване на организационната структура, започвайки от най-високо ниво на управление чрез укрепване на съществуващите сектори и формиране на нови, което в бъдеще ще гарантира още по-добри бизнес резултати.

Какви са плановете ви за следващата година?

– Като се има предвид, че основите на бизнес стратегията бяха укрепени през 2019 г. и ръководени от макроикономически показатели, както и нарастващите нужди на пазара, ние вярваме, че се отварят нови перспективи за по-нататъшни стъпки в завладяването на европейския пазар.

– Предвижда се и откриването на нови производствени предприятия. Ще имаме възможност да се говори и по тази тема.

Какви промени на пазара очаквате през следващите години и как трябва да се подготвят компаниите?

– Разширяването на пазара на недвижими имоти и разширяването на строителството е по-голямо от всякога. Отчитаме увеличение на продажбите на недвижими имоти, които са с 12% по-високи в сравнение със същия период на миналата година и увеличение на цените от 10%. Имайки това в предвид, постоянното приспособяване и гъвкавият отговор на пазарните тенденции трябва да стане императив да се действа с непрекъснато подобряване на продуктите и качеството на отношенията в бизнес веригата. Фокусът трябва да е и върху повишаване на удовлетвореността и мотивацията на служителите чрез осигуряване на достъп до нови знания и създаване на възможности за професионално развитие.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
We use cookies to personalise content and ads.