Oбщи условия

Oбщи условия

Всички посетители на уебсайта www.bekament.com се съгласяват със следните условия за ползване:

Интернет презентацията www.bekament.com, всички нейни страници и цялата показана информация имат изключително информативна и обучителна цел. Описанията на отделни продукти на www.bekament.com съдържат само основна информация от текста на инструкцията, която е неразделна част от опаковъчния материал. Посочената информация не може да замени информацията в декларацията на продукта и „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня не може по никакъв начин да носи отговорност за използването на продукта в противоречие с нея.

„Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня не може да гарантира актуалността на данните в материалите на сайта в момента на всеки достъп до сайта. Потребителите използват информацията от www.bekament.com на свой риск. „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня не поема никаква отговорност по отношение на евентуалните хардуерни, софтуерни или други повреди на компютърното оборудване на потребителя, които могат да възникнат по време на използването на www.bekament.com.

Всички данни, графични изображения, визуални и дизайнерски решения, снимки, файлове, приложения и имена на продукти, показани на www.bekament.com, са защитени като произведения, защитени с авторски права, или като обекти на права на индустриална собственост. „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня ще третира всяко тяхно незаконно използване без предварително съгласие като нарушение на правата си и ще предприеме всички законно достъпни мерки за санкциониране на лицата, извършили такова нарушение.

„Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня си запазва правото да променя или премахва всякаква информация или съдържание от www.bekament.com, по всяко време, по свое усмотрение и без предварително уведомление.

„Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня си запазва правото да поставя на www.bekament.com връзки към други сайтове, които счита за подходящи, но не носи и не може да носи отговорност за съдържанието на тези сайтове, освен в случаите, когато „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня е притежател на правото на използване на сайта и активно упражнява това право.

Информацията в материалите на www.bekament.com може да се използва за учебни, научни и нетърговски цели, но със задължението да се посочи произходът на информацията и „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня като нейн едноличен собственик. В случай, че това не се случи, „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня си запазва правото да предприеме всички правни и фактически действия, за да предотврати по-нататъшното разпространение на тази информация и да търси евентуално обезщетение за вреди, причинени от незаконното й използване.

Всяка информация, изпратена от посетители на сайта до „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня чрез Интернет или електронна поща, няма да се счита за поверителна информация, дори ако подателят изрично посочи, че информацията е поверителна и „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня си запазва правото да разпространява, използва или включва тази информация в съдържанието на сайта си, както и да я игнорира напълно. Компанията „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня при никакви обстоятелства няма да иска от посетителите на сайта да й предоставят поверителна информация по какъвто и да е начин, нито ще поема каквато и да е отговорност за последиците, които могат да възникнат от доброволното и самоинициативно изпращане на определена информация от посетители на сайта. От горните ограничения е изключена всяка информация, имаща характер на лични данни, както и всяка информация, имаща характер на разобличаване. „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня ще обработва такава информация в съответствие със законите, уреждащи тези области.

„Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня зачита поверителността на посетителите на www.bekament.com и ще използва информацията, получена чрез използването на www.bekament.com, изключително в съответствие с приложимия закон. Посетителите се съгласяват „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня да събира и обработва технически данни за посещаемостта и използването на сайта www.bekament.com и да ги използва за вътрешна статистика и анализи, свързани с корпоративната интернет презентация. „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня няма да предоставя информация за посетителите на сайта на трети страни без прякото одобрение на посетителя, с изключение на случаите, когато трябва да изпълни законови задължения. Освен това „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня се стреми да защити информацията за посетителя по начин, който предотвратява достъпа на трети страни до нея, но няма да носи отговорност за информация, която трети страни получат по незаконен начин.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
We use cookies to personalise content and ads.