BK-ACRYLKIT

Akrylový tmel

BK-ACRYLKIT

POUŽITÍ

Pro utěsnění trhlin ve stěnách, má vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům. K utěsnění spár mezi stěnami a okny / dveřmi / okenicemi a prasklin ve zdech. Výborná přilnavost k většině stavebních materiálů jako jsou: omítka, beton, dřevo atd. Perfektně přilne bez základního nátěru i na mokrém povrchu. Vhodné pro venkovní i vnitřní použití. Lze potahovat. Nátěr vodou ředitelnými barvami a syntetickými barvami. Nezpůsobuje korozi kovů.

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Spáry dobře očistěte, okraje přelepte lepicí páskou. Akryl by měl být aplikován rovnoměrně a poté vyrovnán. Ihned poté odstraňte lepicí pásku. Odolný vůči tepl. -20 °C až +75 °C. Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.

TEPLOTA APLIKACE

Od +5°C do +40°C.

DATUM SPOTŘEBY A SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu v původním obalu při teplotě +5°C až +25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem. Datum spotřeby je vytištěno na obalu.

OBAL

280 ml