BK-Aqua Primer

Základní barva na dřevo

BK-Aqua Primer

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Potřebujete l tohoto produktu

POUŽITÍ

BK-AquaPrimer je ekologický krycí základní nátěr na dřevo. Vynikající blokování pronikání taninu a dalších vodou ředitelných látek ze dřeva do povrchových vrstev nátěru, zejména těch přítomných v dubu, buku, kaštanu apod. Výrobek je určen k ochraně vnějších a vnitřních dřevěných prvků: oken, dveří, žaluzií, zahradního tesařství, srubů, plotů atd.

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Dřevěný povrch určený k aplikaci musí být suchý, čistý a obroušený a nerovnosti vyplněné tmelem. Před použitím hmotu dobře homogenizujte, v případě potřeby zřeďte vodou do 5 % (0,03 l vody) pro nanášení štětcem nebo válečkem a do 10 % (0,06 l vody) při aplikaci stříkáním. Dřevěné prvky vystavené vnějším vlivům se před prvním nátěrem doporučuje chránit před plísněmi, plísněmi a parazity aplikací BK-Protecta. Staré zachovalé nátěry brousit pouze brusným papírem. Nátěry ve špatném stavu musí být zcela odstraněny. BK-AquaPrimer se nanáší v 1-2 vrstvách (aplikujte 2 vrstvy na měkké, sukovité dřevo a tvrdé druhy dřeva s vyšším obsahem taninu). Doba schnutí mezi vrstvami je 4 hodiny za normálních podmínek (23 °C a 50-60 % r.h.v.). Zvláštní pozornost je třeba věnovat sukům, aby barva dobře pronikla do případných trhlin. Před nanesením druhé vrstvy je nutné zcela zaschlý povrch dřeva mírně obrousit. Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.

POZNÁMKA

Se zvyšujícím se ředěním klesá kryvost nátěru a schopnost bránit pronikání tříslovin a dalších ve vodě rozpustných látek.

TEPLOTA APLIKACE

Od +5°C  do +30°C . Nepracujte na přímém slunci, dešti, silném větru a r.v.v. >80 %.

SPOTŘEBA

60-80 ml/m² pro jednovrstvou aplikaci v závislosti na druhu dřeva.

TRVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

18 měsíců v originálním balení. Skladujte při teplotě +5°C  až +25°C , chraňte před slunečním zářením a mrazem. Datum výroby vyraženo na obalu.

OBAL

650 ml