BK-Dur XPS

Desky z extrudovaného polystyrenu

BK-Dur XPS

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Potřebujete m2 tohoto produktu

POUŽITÍ

BK-Dur, waffle je tepelně izolační deska z extrudované polystyrenové pěny, žebrovaná povrchová struktura, odolná vodě (vlhkosti) a vysokému tlakovému zatížení. Je určená pro zateplení novostaveb a renovaci stávajících budov.
Tvrdě lisované panely z pěnového polystyrenu se strukturou uzavřených buněk umožňují stavbě „dýchat“. Toho je dosaženo speciální směsí a složením buněk v kombinaci s opracovaným povrchem.
Používá se pro izolace základů, izolace podlah s vysokým tlakovým zatížením, obvodové izolace, izolace plochých střech.

INSTALACE

Produkt by měl být aplikován do doporučené teploty. Při vystavení vyšší teplotě, než je doporučeno, což je maximálně 750C, mohou desky měknout, trvale se deformovat, měnit rozměry, tavit nebo zkřehnout a ztratit své mechanické vlastnosti.
Výrobek lze lepit pouze lepidly na bázi cementu, bitumenu nebo plastů. Lepidlo nesmí obsahovat chemicky rozpustné látky, které mohou s deskami reagovat tak, že je změknou, způsobí smrštění až rozpouštění, což může mít za následek ztrátu základních vlastností.
Výrobek je instalován v souladu s obecnými pravidly pro provádění tepelně izolačních prací ve stavebnictví.