BK-FAS SILICAT

Silikátová disperze pro vnější stěny

BK-FAS SILICAT

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Potřebujete kg tohoto produktu

POUŽITÍ

Silikátová disperzní barva na ochranu a dekoraci vnějších a vnitřních povrchů stěn, vyznačující se vynikající paropropustností a dobrou krycí schopností. Vzhledem ke specifi ckému způsobu lepení s podkladem je vhodný pro použití při sanacích fasádních povrchů starých budov a kulturních památek. Odolává UV záření a atmosférickým vlivům. Možnost tónování dle tónových karet Bekament s omezeným výběrem barev.

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Podklad, na který se barva nanáší, musí být pevný, čistý, suchý a opatřený základním nátěrem BK-Grund Silicat. Nátěr se připravuje přidáním cca 10 % vody (0,5 l vody na 5 kg balení, 0,8 l vody na 8 kg balení, 2,5 l vody na 25 kg balení), za dobrého míchání až do úplné homogenizace. BK-Fas Silicate se obvykle nanáší dlouhosrstým válečkem ve dvou vrstvách. Druhá vrstva se nanáší po úplném zaschnutí první, což za normálních podmínek (T=+23-25°C relativní vlhkost vzduchu=50-60%) vyžaduje 4-6 hodin. Na souvislých plochách je nutné pracovat rovnoměrně a bez přerušení. Vysoká vlhkost a nízké teploty mohou prodloužit dobu tuhnutí a ovlivnit rovnoměrnost odstínu. Při aplikaci je nutné použít ochranné závěsy. Podrobnější pokyny naleznete v technickém listu produktu.

TEPLOTA APLIKACE

Od +15°C do +30°C, relativní vlhkost ne vyšší než 70%. Nepracujte na přímém slunci, dešti nebo silném větru.

DATUM SPOTŘEBY

12 měsíců v originálním balení. Skladujte při teplotě +5 až +25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

SPOTŘEBA

Cca 0,35 kg/m² ve dvou vrstvách, v závislosti na savosti podkladu.

OBAL

5 kg; 8 kg; 25 kg

POZNÁMKA

Při aplikaci BK-Fas Silicat je nutné chránit povrchy ochrannými clonami, aby bylo umožněno rovnoměrné zasychání nátěru a aby se zabránilo vzniku skvrn.