BK-FIRESIL 300

Vysokoteplotní silikonový tmel

BK-FIRESIL 300

POUŽITÍ

BK-FireSil 300 je silikonový tmel na bázi acetátu, který odolává teplu, vytvrzuje v přítomnosti vlhkosti a tvoří trvale elastickou pryž. Byl speciálně vyvinut pro vytváření těsnění na místě, pro těsnění dvířek pecí, varných desek, průmyslových pecí, jakož i pro odtoky, termostaty, čerpadla, topné trubky a nízkotlaká těsnění v částech motoru. BK-FireSil 300 není vybarvitelný.

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Podklad musí být pevný, čistý a suchý, bez slabě přichycených částí, mastných skvrn apod. BK-FireSil 300 má vlastnost dokonalé přilnavosti bez použití základního nátěru na většinu nepórovitých podkladů. Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.

TEPLOTA APLIKACE

Od +5°C do +40°C.

DATUM SPOTŘEBY A SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu v původním obalu při teplotě +5°C až +25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem. Datum spotřeby je vytištěno na obalu.

OBAL

300 ml