BK-GletEx Premium

Tlustovrstvá hmota pro vyrovnání vnitřních stěn

BK-GletEx Premium

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Potřebujete kg tohoto produktu

POUŽITÍ

Vápenná malta pro vyrovnání vnitřních stěn. BK-Gletex Premium je zvláště vhodný pro vyrovnávání hrubých stěn ošetřených cemento-vápennými, vápennými a sádrovápenatými maltami a také pro vyrovnávání stěn z betonu a sádrokartonu z důvodu možnosti silnější aplikace.

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Podklad, na který se BK-GletEx Premium aplikuje, musí být pevný, čistý a suchý, bez slabě vázaných částí, mastných skvrn apod. V případě aplikace na kvalitní minerální povrchy, stejně jako na dobře přijímané disperzní barvy, je nutné nejprve nanést základ BK-Ultra Prime, aby se dosáhlo lepší přilnavosti spárovací hmoty. V případě vysoce savých povrchů lze impregnaci provést i BK-Nivelatorem. U povrchů, které se odlupují, opotřebovávají a/nebo práší, je nutné odstranit všechny slabě přilnavé vrstvy a následně podklad impregnovat BK-Penetratem. Hmota se připravuje přidáním prášku do asi 40 % vody (asi 10 l vody na 25 kg prášku), dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek. Hmotu nechte 10 minut odstát a před aplikací ještě jednou promíchejte. Hmota se nanáší zpravidla ve dvou vrstvách, ručně, kovovým hladítkem, v celkové tloušťce do 6 mm. Druhá vrstva se nanáší po úplném zaschnutí první a po každé vrstvě by měly být případné záhyby ošetřeny brusným papírem, jemnost 180-240, v závislosti na technice a účelu. Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.

SPOTŘEBA

Asi 1-1,5 kg/m², v závislosti na tloušťce nátěru.

TRVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na paletách.

OBAL

25 kg