BK-GletEx S Acryl

Vyrovnávací hmota na akrylátové bázi pro venkovní stěny

BK-GletEx S Acryl

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Potřebujete kg tohoto produktu

POUŽITÍ

Hotová stěrka s mikrovlákny pro mechanické i ruční tenkovrstvé vyrovnávání venkovních stěn.

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Podklad, na který se nanáší BK-GletEx S Acryl, musí být pevný, čistý a suchý, bez slabě lepených částí, mastných skvrn apod. V případě aplikace na kvalitní minerální povrchy, stejně jako na dobře přijímané disperzní barvy, je nutné nejprve nanést základ BK-Ultra Prime, aby bylo dosaženo lepšího přijetí vyrovnávací hmoty. V případě vysoce savých povrchů lze impregnaci provést i BK-Nivelatorem. U povrchů, které se odlupují, opotřebovávají a/nebo práší, je nutné odstranit všechny slabě přilnavé vrstvy a následně podklad impregnovat BK-Penetratem. BK-GletEx S Acryl je hmota připravená k aplikaci. Před použitím je vhodné hmotu promíchat a případně přidat max. 1-2 % vody pro úpravu pracovní konzistence, což je nejčastěji při strojovém nanášení. Hmota se nanáší zpravidla ve dvou vrstvách, ocelovým hladítkem, v celkové tloušťce do 3 mm. Po strojní aplikaci se povrch ručně uhladí hladítkem, aby se odstranil přebytečný materiál. Druhá vrstva se nanáší po úplném zaschnutí první a po každé vrstvě případné záhyby ošetřete brusným papírem o jemnosti 80-180 podle techniky a účelu. Podrobnější pokyny naleznete v technickém listu produktu.

TEPLOTA APLIKACE

Od +5°C do +30°C. Nepracujte na přímém slunci, dešti nebo silném větru.

SPOTŘEBA

Přibližně 1,5-2 kg/m².

TRVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Až 12 měsíců v originálním balení. Skladujte při teplotě +5°C až +25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

OBAL

8 kg; 25 kg