BK-GletEx Universal

Hmota pro mechanické a ruční vyrovnávání vnitřních stěn

BK-GletEx Universal

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Potřebujete kg tohoto produktu

POUŽITÍ

Hmota pro tenkovrstvé vyrovnání vnitřních stěn. Používá se pro ruční i strojní aplikaci v celkové tloušťce maximálně do 3 mm.

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Podklad, na který se BK-GletEx Universal aplikuje, musí být pevný, čistý a suchý, bez slabě vázaných částí, mastných skvrn apod. V případě aplikace na kvalitní minerální povrchy, stejně jako na dobře přilnavé disperzní barvy, je nutné podklad nejprve natřít BK-Ultra Prime, aby bylo dosaženo lepší přilnavosti spárovací hmoty. V případě vysoce savých povrchů lze impregnovat i BK-Nivelatorem. U povrchů, které se loupou, drolí a/nebo práší, je nutné odstranit všechny slabě přilnavé vrstvy a následně podklad impregnovat BK-Penetratem. Hmota se připravuje přidáním prášku do asi 37 % vody (asi 9,0-9,5 l vody na 25 kg prášku), dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek. Hmotu necháme asi 10 minut odstát, ještě jednou promícháme a případně doléváme vodu, aby se konzistence upravila. Hmota se obvykle nanáší ve dvou vrstvách, strojově nebo ručně, v celkové tloušťce do 3 mm. Druhá vrstva se nanáší po úplném zaschnutí první a po každé vrstvě případné záhyby ošetřete brusným papírem zrnitosti 180-240 v závislosti na technice a účelu. Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.

SPOTŘEBA

Asi 1-1,5 kg/m², v závislosti na drsnosti podkladu.

DATUM EXSPIRACE A SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na paletách.

OBAL

25 kg