BK-MAL 220

Cementovo-vápenná malta pro vnitřní stěny

BK-MAL 220

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Potřebujete kg tohoto produktu

POUŽITÍ

Cementovo-vápenná malta pro mechanické i ruční nanášení na vnitřní stěny z cihel, tvárnic, siporexových tvárnic a betonu. Výrobek je použitelný pro mokré spáry, jako  i pro povrchy, na které bude instalována keramika.

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Podklad, na který se omítka nanáší, musí být pevný, čistý a suchý, bez uvolněných částí a mastných skvrn. Uzávěry děr, spár, elektrických otvorů by měly být dokončeny před zahájením omítání. V případě omítání betonu nebo jiných hladkých povrchů je nutné na podklad nanést BK-Beton Kontakt, aby se zlepšila přilnavost omítky. V případě vysoce savých, porézních podkladů (např. tvárnice Siporex) je nutné na podklad aplikovat BK-Nivelator, aby se zabránilo nerovnoměrnému vysychání a praskání malty. V případě výrazných nerovností na povrchu je nutné předem nanést BK-Mal 120. Malta se připravuje intenzivním mícháním prášku s cca 22-24% vody. Maltu nanášejte strojně pásovým způsobem v minimální tloušťce 10 mm, maximálně 25 mm. Poté maltu rozetřete pomocí H-tyče, ořízněte, plstěte a uhlaďte. V případě požadovaných větších tlouštěk malty je nutné průběžně nanášet maltu podle zásady čerstvé na čerstvé do požadované tloušťky (max. 40 mm). Malta musí vytvrdnout rovnoměrně. Přímé zahřívaní malty se nedoporučuje. Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.

SPOTŘEBA

Cca 11-12 kg/m²/cm tloušťky.

DATUM SPOTŘEBY A SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na paletách.

OBAL

30 kg.