BK-MAL 320

Sádrovo-vápenná omítka na vnitřní stěny

BK-MAL 320

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Potřebujete kg tohoto produktu

POUŽITÍ

Sádrovo-vápenná omítka pro mechanické i ruční nanášení na vnitřní stěny z cihel, tvárnic, siporexových tvárnic a betonu. Výrobek není použitelný pro mokré spáry, stejně jako pro povrchy, na které bude instalována keramika.

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Podklad, na který se malta nanáší, musí být pevný, čistý a suchý, bez slabě lepených částí, mastných skvrn apod. Uzávěry děr, spár, elektrických otvorů by měly být dokončeny před zahájením omítání. V případě omítání betonu nebo jiných hladkých povrchů je nutné na podklad nanést BK-Beton Kontakt, aby se zlepšila přilnavost omítky. U silně savých, porézních podkladů (siporexové tvárnice) je nutné na podklad aplikovat BK-Nivelator, aby nedocházelo k nerovnoměrnému vysychání a praskání malty. Malta se připravuje intenzivním mícháním prášku s cca 30 % vody (cca 9 litrů vody na 30 kg prášku). Maltu nanášejte strojně pásovým způsobem v minimální tloušťce 10 mm, maximálně 25 mm. Poté maltu rozetřete pomocí H-tyče, ořízněte, plstěte a uhlaďte. V případě požadovaných větších tlouštěk malty je nutné průběžně nanášet maltu podle zásady čerstvé na čerstvé do požadované tloušťky (max. 40 mm). Malta musí vytvrdnout rovnoměrně. Přímý ohřev malty se nedoporučuje. Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.

SPOTŘEBA

Cca 11-12 kg/m²/cm tloušťky.

DATUM SPOTŘEBY A SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na paletách. Datum výroby vyraženo na obalu.

OBAL

30 kg