BK-PUR EPS KLEBER PISTOLE

Polyuretanové lepidlo na EPS desky - pistolové

BK-PUR EPS KLEBER PISTOLE

POUŽITÍ

Jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna, speciálně vyvinutá pro potřeby lepení lehkých izolačních materiálů a dekoračních prvků z polystyrenu. Pěna má výbornou strukturu i při teplotě +5°C. Výborná přilnavost k betonu, omítce, stěnám, dřevu, polystyrenu, neměkčenému PVC včetně modifikovaných bitumenů atd. Pro velmi efektivní lepení a montáž izolačních systémů na svislé konstrukce.

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Používejte na suché a bezprašné povrchy. Zakryjte nábytek a další povrchy, které se mohou ušpinit. Při skladování při nízkých teplotách doporučujeme dávku před použitím hodinu temperovat při pokojové teplotě. Návod k použití: Připevněte k aplikační pistoli závitem NSB. Dávku dobře protřepejte (minimálně 30 krát). Pomocí šroubu pro zavíraní určete požadované množství. Při lepení polystyrenových desek nanášejte pěnu na plochu desky s odchylkou 2-4 cm od okraje desky a v rámci obrysu v na sebe navazujících pásech se vzdáleností asi 30 cm mezi nimi. Opakujte vzor s alespoň jedním pruhem uprostřed podél délky desky. Doporučený průměr „housenky“ pro lepení izolačních dílců je cca 3 2 až 4 cm. Panel přiložte ke stěně a ihned jej přitlačte a vyrovnejte dlouhou deskou. Povrch desky lze vyrovnat do cca 6-10 minut po nalepení v závislosti na teplotě prostředí (vzduchu a podkladu). Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu. K odstranění nevytvrzeného materiálu použijte čistič BK-PU Cleaner.

POZORNOST!!!

Čistič na PUR pěnu nesmí přijít do styku s polystyrenem, protože jej velmi rychle roztaví! Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

TEPLOTA APLIKACE

Od +5°C do +35°C.

DATUM SPOTŘEBY A SKLADOVÁNÍ

V původním nepoškozeném obalu (spodem dolů!!!) při teplotě +5°C až +25°C, 18 měsíců od data výroby. Datum výroby vyraženo na obalu.

OBAL

825 ml