BK-StirolFix Special

Vysoce fl exibilní lepidlo pro lepení desek EPS, EPS G, XPS a MW a výztuže síťoviny

BK-StirolFix Special

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Potřebujete kg tohoto produktu

Použití

Minerální, vysoce fl exibilní polymercementové lepidlo určené k lepení panelů z expandovaného (EPS panely) a extrudovaného (XPS panely) polystyrenu, k lepení panelů z grafi tového polystyrenu a minerální vlny (MW panely), na různé minerální podklady, jako i vložení armovací sítě a vyrovnání celého povrchu fasády. BK-StirolFix Special se používá jako lepidlo pro lepení a jako základní vrstva, tzn. lepidlo na výztuž v rámci zateplovacího systému Bekatherm Prestige.

Příprava a aplikace

Podklad, na který se lepidlo nanáší, musí být pevný, čistý, nosný, bez výkvětů, zbytků oleje nebo barev. Hladký, slabě nasákavý beton, se zbytky nečistot od bednění, natřete BK-Beton Kontakt den před lepením desek. Na nové cihlové zdi není nutné nanášet základní nátěr. V případě lepení panelů na pórobetonové stěny se doporučuje jejich nátěr BKNivelatorem dle návodu k použití. Příprava se provádí přidáním prášku do cca 26-28 % vody (6,5- 7 l vody na 25 kg prášku), až do úplné homogenizace. Hmotu nechte asi 10 minut odpočinout, poté znovu promíchejte, abyste získali lepidlo vhodné hustoty. Na tepelněizolační desky se nanese připravené lepidlo (po celém obvodu desky s přidáním tří nanášecích bodů uprostřed) a následně se desky lepí přitlačením na podklad. Po min. 48 h přistoupit k hmoždinkám pomocí spojovacích prvků s kovovým jádrem, což je povinný krok v systému s MW. Po vytmelení je nutné nanést velmi tenkou vrstvu lepidla na celou plochu desky a nechat cca 4 hodiny zaschnout. Při zpevnění pletiva se lepidlo nanese na celou plochu desky zubovým hladítkem (hloubka zubů 8-10 mm). Do čerstvě naneseného lepidla se položí armovací síť (min. 10 cm přesah mezi pásy). Po zaschnutí se celý povrch vyrovná novou vrstvou lepidla. Celková tloušťka fi nální vrstvy lepidla by měla být 5-6 mm. Lepidlo je třeba chránit před rychlým vysycháním a mrazem. Při lepení MW desek je nutné natřít celou plochu desky tenkou vrstvou lepidla nebo alespoň části, na které je lepidlo naneseno. Poté naneste lepidlo po celém obvodu MW desky s přidáním tří aplikačních bodů uprostřed. Při dalších pracích dodržujte stejná pravidla uvedená v části lepení EPS desek. Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.

Technická data

Optimální povětrnostní podmínky: teplota podkladu a vzduchu +5°C až +30°C. Možnost vložení výztužné sítě: po min. 24 hodin. Možnost nanášení dokončovacích vrstev: po min. 7 dní.

Přibližná spotřeba materiálu

Cca 5,5-6 kg na lepení a cca 5-7 kg na vyrovnání v závislosti na kvalitě podkladu, druhu použitého tepelně izolačního materiálu atp.

Doba použitelnosti a skladování

12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na paletách.

Obal

25 kg.