BK-StirolFix WDVS

Lepidlo pro lepení EPS a MW desek a výztuže síťoviny

BK-StirolFix WDVS

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Potřebujete kg tohoto produktu

Použití

K lepení tepelně izolačních panelů z polystyrenu na pevné fasádní plochy, vkládání armovací síťoviny a vyrovnávání celého fasádního povrchu, jakož i k lepení desek z minerální vlny. BK-StirolFix WDVS se používá jako lepidlo pro lepení tepelně izolačních desek v rámci Bekatherm Standard, tedy pro lepení MW desek v rámci zateplovacího systému Bekatherm Prestige.

Příprava a aplikace

Podklad, na který se lepidlo nanáší, musí být pevný, čistý, nosný, bez výkvětů, zbytků oleje nebo barev. Příprava se provádí přidáním prášku s cca 26-28 % vody (6,5- 7 l vody na 25 kg prášku), až do úplné homogenizace. Hmotu nechte asi 10 minut odpočinout, poté znovu promíchejte, abyste získali lepidlo vhodné hustoty. Na tepelněizolační desky se nanese připravené lepidlo (po celém obvodu desky a tečkované kolem středu o průměru cca 10 cm, tzv. lepové dorty) a následně se desky přitisknou na podklad. Při vyztužování se lepidlo nanese ozubeným ocelovým hladítkem (velikost zubů 8-10mm) na poprášený povrch polystyrenu a následně se do čerstvě naneseného lepidla položí armovací síťka odshora dolů (min. 10 cm přesah mezi síťované proužky). Po zaschnutí se celá plocha vyrovná novou vrstvou lepidla tak, aby celková tloušťka fi nální vrstvy lepidla byla 4-5 mm. Lepidlo je třeba chránit před rychlým vysycháním a mrazem. Při lepení MW desek je nutné celoplošně natřít desku tenkou vrstvou lepidla. Poté naneste lepidlo po celém obvodu MW desky s přidáním tří aplikačních bodů uprostřed, cca 15 cm v průměru, tzv. koláčky z lepidla. Při dalších pracích dodržujte stejná pravidla uvedená v části lepení EPS desek. Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.

Technická data

Optimální povětrnostní podmínky: teplota podkladu a vzduchu +5°C až +30°C. Možnost vložení výztužné sítě: po min. 48 hodin. Možnost nanášení dokončovacích vrstev: po min. 7 dní.

Přibližná spotřeba materiálu

cca 5-6,5 kg na lepení a cca 5-6 kg na vyrovnání v závislosti na kvalitě podkladu, druhu použitého tepelně izolačního materiálu atp.

Doba použitelnosti a skladování

12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na paletách.

Obal

25 kg.