BK-StirolFix White

Bílé fl exibilní lepidlo pro vyztužení síťoviny

BK-StirolFix White

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Potřebujete kg tohoto produktu

Použití

Minerální lepidlo na bázi bílého cementu, určené pro vložení armovací síťoviny a vyrovnání celého povrchu fasády. Jako základní vrstva se používá BK-StirolFix White, tzn. lepidlo na armování v rámci zateplovacího systému Bekatherm Standard. BKStirolFix White lze použít i pro lepení tepelně izolačních desek EPS a MW.

Příprava a aplikace

Příprava se provádí přidáním prášku do cca 26-28 % vody (6,5-7 l vody na 25 kg prášku), až do úplné homogenizace. Hmotu nechte asi 10 minut odpočinout, poté znovu promíchejte, abyste získali lepidlo vhodné hustoty. Připravené lepidlo se nanese na desky tepelné izolace (body uprostřed a pruhy na okrajích) a poté se desky přilepí lehkým přitlačením na podklad. Při vyztužování se lepidlo nanese ozubeným ocelovým hladítkem (velikost zubů 8-10 mm) na poprášený povrch polystyrenu a následně se do čerstvě naneseného lepidla shora dolů vtlačí armovací síťka (min. 10 cm přesah mezi proužky pletiva). Po zaschnutí se celá plocha vyrovná novou vrstvou lepidla tak, aby celková tloušťka fi nální vrstvy lepidla byla 4-5 mm. Lepidlo je třeba chránit před rychlým vysycháním a mrazem. Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.

Technická data

Optimální povětrnostní podmínky: teplota podkladu a vzduchu +5°C až +30°C. Možnost vložení výztužné sítě: po min. 48 hodin. Možnost nanášení dokončovacích vrstev: po min. 7 dní.

Přibližná spotřeba materiálu

cca 5-6,5 kg/m2 pro lepení a cca 5-7 kg/m2 pro vyrovnání v závislosti na kvalitě podkladu, druhu použitého tepelně izolačního materiálu atp.

Doba použitelnosti a skladování

12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na paletách.

Obal

25 kg.