SiproFix BK 170 Elastic

Vysoce flexibilní lepidlo na keramické a žulové obklady pro vnitřní i venkovní použití

SiproFix BK 170 Elastic

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Potřebujete kg tohoto produktu

POUŽITÍ

K lepení keramických obkladů do 120x100 cm, mramoru, žuly, přírodního a umělého kamene na povrchy stěn, podlah a fasád, výhradně na pevné podklady (beton, malty na cementové a vápenné bázi), pro vnější i vnitřní použití. Vynikající přilnavost, vysoká pevnost, pružnost a odolnost proti vlhkosti. Vhodné pro lepení dlaždic s nízkou nasákavostí (E ≤3 %) i velkoformátových dlaždic na deformovatelné povrchy a při instalaci na povrchy s již existujícími dlaždicemi. Vhodné pro použití v koupelnách, kuchyních, balkonech, terasách, bazénech a systémech podlahového vytápění.

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Podklad, na který se lepidlo nanáší, musí být pevný, čistý, nosný, nezmrzlý, bez výkvětů, bez zbytků olejů a barev. Před lepením obkladů se doporučuje natřít podklad BK-Ultra Prime, aby se zlepšila přilnavost lepidla. Pro optimální výsledky při lepení obkladů na špatně savé povrchy a také při lepení obkladu na obklad používejte v kombinaci se základním nátěrem BK-Bond. Příprava se provádí přidáním 25 kg prášku do cca 6,75 l vody za intenzivního míchání až do úplné homogenizace. Nechte hmotu asi 10 minut odstát, poté ještě jednou promíchejte, abyste získali lepidlo vhodné tloušťky. Lepidlo nanášejte zubatým hladítkem s vhodnou velikostí zubů tak, aby minimálně 65 % povrchu obkladu bylo pokryto lepidlem (v případě vnitřního použití) a nejméně 90 % (v případě vnějšího použití). Velikost zubů závisí na rozměrech dlaždic (optimálně 4-6 mm pro dlaždice velikosti 10-25 cm). Dlaždice vtlačte do vrstvy lepidla na podkladu a pokud je povrch nerovný, naneste lepidlo i na dlaždici a tímto způsobem ji vyrovnejte. Vysoce savé, porézní dlaždice by měly být před pokládkou navlhčeny. Přebytečné lepidlo odstraňte vlhkou houbou a zatvrdlé části odstraňte mechanicky. Přebytečné lepidlo ve spojích odstraňte mechanicky. Podrobnější pokyny naleznete v technickém listu produktu.

OPTIMÁLNÍ POČASÍ PODMÍNKY

Teplota podkladu a vzduchu +5°C až +25°C.

OTEVÍRACÍ DOBA

Cca 30 minut (v závislosti na povrchu a atmosférických podmínkách). Možnost spárování po: cca. 24 hodin při sušení za optimálních podmínek (23°C a 50-60% r.h.v.).

SPOTŘEBA

Asi 3-5 kg/m², v závislosti na podkladu a tloušťce aplikace.

TRVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na paletách.

OBAL

25 kg