BK-Terofa

Fasadna mineralna žbuka za primjenu špricanjem.

BK-Terofa

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PRIMJENA

Mineralna tankoslojna žbuka na vapnenocementnoj osnovi s karakterističnom strukturom špricane žbuke, namijenjena za sve podloge od vapneno-cementnih i cementnih žbuka, za vanjsku i unutarnju uporabu.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se žbuka nanosi mora biti čvrsta, čista i suha bez slabo vezanih dijelova, masnih mrlja i sl. Prije nanošenja žbuke podlogu je potrebno premazati BK-Grund Universal-om. U slučaju visoko apsorbirajućih podloga preporuča se premazivanje BK-Nivelator-om, dok je u slučaju slabih i trošnih podloga površinu potrebno premazati BK-Penetrat-om. Vrijeme sušenja podloge prije nanošenja žbuke je min. 12 h. Priprema se obavlja dodavanjem oko 28% vode (7 l vode za 25kg praha) uz snažno miješanje do potpune homogenizacije, masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jedanput promiješati. Masa se nanosi špricanjem u dva sloja, pomoću fasaderskog ježa, prekrivajući cjelokupnu površinu. Drugi sloj se nanosi poslije djelomičnog sušenja prethodnog sloja. Za detaljnije upute pogledati tehnički list proizvoda.

TEMPERATURA PRIMJENE

Od +5°C do +30°C. Ne raditi na izravnom suncu, kiši ni jakom vjetru.

POTROŠNJA

Oko 3,0-4,0 kg/m², ovisno o željenoj strukturi i kakvoći podloge.

ROK UPOTREBE I POHRANA

12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.

PAKIRANJE:

25kg.

Download: