Obrada podataka

Obrada podataka

OBAVJEŠTENJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA OD STRANE OPERATORA

Ova obavijest odnosi se na obradu osobnih podataka od strane operatora  „Banja Komerc Bekament“DOO Banja

„Banja Komerc Bekament“DOO Banja obrađuje osobne podatke samo onih nositelja podataka s kojima stupa u kontakt u cilju obavljanja svog poslovanja, bilo tako što prikuplja podatke izravno od ovih osoba, bilo preko njihovih poslodavaca, suugovaratelja, poslovnih partnera ili gdje je primjenjivo, trećih strana.

Osobni podaci se, od strane  „Banja Komerc Bekament“DOO Banja, uvijek obrađuju sukladno principu ograničenja roka čuvanja, u minimalnom vremenskom razdoblju u kojem je, radi ispunjenja konkretne svrhe tvrtke, važno da strane na koje se podaci odnose mogu biti identificirane.

Pravila o obradi osobnih podataka od strane  „Banja Komerc Bekament“DOO Banja uključuju, ali se ne ograničavaju na sljedeće glavne kategorije nositelja osobnih podataka i vrsti osobnih podataka:

1. Zaposlenici i osobe angažirane van radnog odnosa, bivši zaposlenici i umirovljenici

“Banja Komerc Bekament” DOO Banja obrađuje osobne podatke zaposlenika i osoba angažiranih izvan radnog odnosa, kao i osobne podatke bivših zaposlenika i umirovljenika i članova njihove obitelji, prvenstveno u svrhu provođenja i poštivanja važećih propisa koji reguliraju postupanje s ovom vrstom podataka, uključujući, ali ne ograničavajući se na propise o radu i evidencije iz područja rada, mirovinskog, invalidskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja, porezne i računovodstvene propise, propise o zaštiti na radu i zdravstvenu zaštitu, kao i relevantne sektorske propise koji uređuju obradu podataka u farmaceutskoj industriji i druge sektorske propise.

Podaci zaposlenika i ostalih radno angažiranih osoba također se obrađuju u mjeri koja je potrebna kako bi se s tim osobama sklopio i izvršio odgovarajući ugovor. Podaci ove kategorije osoba obrađuju se na temelju njihovog pristanka kad god je potrebno da se takav pristanak dobije prema važećim propisima, tj. na temelju legitimnog interesa, kada takav legitimni interes postoji.

2. Osobe koje se prijavljuju za zaposlenje, odnosno angažiranje van radnog odnosa

Podaci osoba koje se prijavljuju za zaposlenje, odnosno angažman izvan radnog odnosa ili profesionalne prakse, obrađuju se samo u onoj mjeri u kojoj je potrebno da se postupak zapošljavanja i odabira kandidata provede na učinkovit način, uzimajući u obzir interese „Banje Komerc Bekament” DOO Banja i slobodu, prava i interesi kandidata. Kandidati koji nisu prošli postupak odabira i čiji su podaci prikupljeni u tu svrhu imaju sva prava koja imaju prema odgovarajućim propisima.

3. Osobe koje prodaju odnoso kupuju nepokretnosti čiji je prodavač (kupac) „Banja Komerc Bekament“ DOO Banja

Podaci osoba koje kupuju (prodaju) nekretnine obrađuju se samo u onoj mjeri u kojoj je nužno da se postupak kupnje i solemnizacije kupoprodajnih ugovora provede na zakonit način, poštujući interese “Banja Komerc Bekament” DOO Banja i slobodu, prava i interese kandidata.

4. Osobe koje ulaze u poslovni krug „Banja Komerc Bekament“ DOO Banja

“Banja Komerc Bekament” DOO Banja ima legitimni interes da obrađuje osobne podatke svih osoba koje ulaze u poslovni krug i poslovne prostore “Banja Komerc Bekament” DOO Banja, neovisno o njihovom mjestu, te da vodi evidenciju o tim posjetima sukladno svim primjenjivim propisima, uključujući, ali ne ograničavajući se na propise koji uređuju osobnu sigurnost i video nadzor.

5. Stručna javnost

“Banja Komerc Bekament” DOO Banja za obradu osobnih podataka osoba koje čine stručnu javnost daje svoj pristanak, radi obrade osobnih podataka unutar internih zbirki koje se vode za suradnju s tim osobama i za ostvarivanja komunikacije. Pristanak ovih osoba nije potreban ako je obrada njihovih osobnih podataka nužna za izvršenje ugovora koje su zaključile te osobe, kao i radi poštivanja određenih zakonskih obveza koje se primjenjuju na “Banja Komerc Bekament” DOO Banja ili ako “Banja Komerc Bekament” DOO Banja osobne podatke iz ove kategorije u određenim situacijama obrađuje na temelju legitimnog interesa.

6 Osobe koje prijavljuju reklamacije proizvoda

Osobni podaci osoba koje prijavljuju reklamacije proizvoda obrađuju se isključivo sukladno pozitivnim propisima koji vrijede, što uključuje izvršenje ugovora s odgovarajućim partnerima.

7. Poslovni suradnici i fizičke osobe angažirani od strane poslovnih suradnika – pravnih osoba

U cilju organizacije poslovanja, „Banja Komerc Bekament“DOO Banja prikuplja osobne podatke kako fizičkih osoba koji samostalno postupaju, tako i pojedinaca uposlenih kod poslovnih partnera (pravnih osoba) i potencijalnih poslovnih partnera, odnosno osoba koje su kod njih angažirane po drugom temelju. Predmetna obrada vrši se, kako u cilju zaključenja ovih ugovora, tako i u cilju njihovog izvršenja i ispunjenja svih zakonskih obveza koje  „Banja Komerc Bekament“ DOO Banja ima u svezi s tim. Ukoliko ugovorna strana nije pojedinac već pravna osoba koja ga je angažirala, „Banja Komerc Bekament“DOO Banja imati će legitimni interes u obradi osobnih podataka u mjeri u kojoj je to nužno kako bi ugovor bio izvršen.

Ako određeni osobni podaci nisu nužni za zaključivanje i izvršenje ugovora s određenom fizičkom osobom – subjektom podataka, takvi osobni podaci mogu se obrađivati ​​ako “Banja Komerc Bekament” DOO Banja ima legitimni interes za obavljanje određene obrade, u suprotnom izvršenje ugovora bilo bi teško, a predmetna obrada ne ugrožava prava ili interese osobe na koje se podaci odnose.

Osobni podaci poslovnih suradnika i pojedinaca koje angažiraju poslovni suradnici mogu se također obrađivati ​​ako su te osobe dale valjani pristanak u svrhu koja nije povezana s izvršenjem ugovora, sukladno važećim propisima.

8. Fizičke osobe s kojima se održavaju uobičajeni i prigodni poslovni i partnerski odnosi

„Banja Komerc Bekament” DOO Banja obrađuje podatke fizičkih osoba s kojima se održavaju normalni i primjereni poslovni i partnerski odnosi, kako s pojedincima tako i s osobama koje su angažirane ili predstavljaju druge pravne osobe, institucije ili vlast, ali samo u mjeri u kojoj je to potrebno i prikladno u tu svrhu (slanje pozivnica na proslave i događanja, slanje prikladnih i uobičajenih poklona, ​​slanje promotivnog materijala), te sukladno svim načelima obrade podataka, važećim propisima i internim pravilima.

9. Fizičke osobe- korisnici donacija i sponzoriranja, u anketama i nagradnim igrama

„Banja Komerc Bekament” DOO Banja obrađuje podatke fizičkih osoba u svrhu korištenja donacija i sponzorstva, kao i sudjelovanja u određenim nagradnim igrama, anketama ili upitnicima koje organizira “Banja Komerc Bekament” DOO Banja, bilo na temelju legitimnog interesa ili uz pristanak tih osoba, ovisno o tome koje kategorije osoba sudjeluju u određenom pregledu, o kakvom je pregledu riječ, koja se vrsta osobnih podataka obrađuje i slično.

10. Fotografiranje fizičkih osoba na događajima koje organizuje „Banja Komerc Bekament“ DOO Banja

može fotografirati fizičke osobe – sudionike događaja, kako iz kategorije zaposlenih, tako i ostalih radno angažiranih lica, kao i treće strane koje su pozvane na ove događaje. Smatrat će se kako se obrada osobnih podataka na ovaj način temelji na legitimnom interesu tvrtki da izvještavaju svoje zaposlenike, ostale radno angažirane osobe, poslovne partnere i širu javnost, sve dok je takva obrada sukladna ustaljenim i uobičajenim praksama “Banja Komerc Bekament” DOO Banja, pri čemu će osobe na koje se podaci odnose imati sva prava predviđena važećim propisima.

Prava osoba čiji se podaci obrađuju

Fizičke osobe čiji se podaci obrađuju, sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, mogu ostvariti sljedeća prava kod “Banja Komerc Bekament” DOO Banja

  • Pravo na informiranost
  • Pravo na pristup/presliku
  • Pravo na ispravku
  • Pravo na ograničavanje obrade
  • Pravo na prigovor
  • Pravo na brisanje / „pravo na zaborav”
  • Pravo žalbe

Kako bi ostvarili jedno od gore navedenih prava, odnosno fizička osoba može nas kontaktirati u bilo kojem trenutku.

Ako se obrada osobnih podataka temelji na pristanku, tj. fizička osoba ima pravo prigovoriti ili povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku, što će vrijediti u budućnosti. Zakonitost obrade temeljene na pristanku ostaje nepromijenjena do povlačenja pristanka. Ovaj pristanak može se, u svakom trenutku, opozvati na sljedećoj adresi i vrijedit će u budućnosti:

„Banja Komerc Bekament“DOO Banja
Kralja Petra Prvog 132 Banja Aranđelovac
34304 Banja
tel: +381 34 6777 500
Faks: +381 34 6777 505
E-mail: info@bekament.com

Osim toga, fizička osoba čiji se podaci obrađuju ima pravo prigovora nadzornom organu za zaštitu podataka u svezi s obradom njegovih/njenih osobnih podataka. Kontakt detalji nadležnog organa se mogu naći na stranici ПОВЕРЕНИК.

Kontakt

Ako imate pitanja ili komentare u svezi ove Obavijesti o obradi osobnih podataka, kontaktirajte nas na info@bekament.com

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
We use cookies to personalise content and ads.