POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA

Banja Komerc Bekament DOO ima potpuno zaokružen proizvodni ciklus proizvodnje materijala za završne radove u građevinarstvu, od vađenja čuvenog mramornog kamena iz vlastitog rudnika na Venčacu, preko prerade, mljevenjem u granulate i mikronizirana punila, do proizvodnje pastoznih i praškastih materijala za završne radove u građevinarstvu. Naše proizvode proizvodimo na najsuvremenijoj opremi i sa najkvalitetnijom radnom snagom, te ih ugrađujemo u objekte čiju gradnju vodimo.

U nastojanju da steknemo nove klijente i zadržimo postojeće, poslovnu politiku Banja Komerc Bekament DOO temelji na unapređivanju i stalnom poboljšavanju kvalitete poslovanja i zaštiti životne sredine u kojoj živimo i radimo, kao i sigurnosti naših korisnika, radnika i posjetitelja. Kako bismo što bolje realizirali ove principe, odlučili smo u naše poslovanje uvesti principe i pravila na kojima su bazirani ISO 9001 – Sustav upravljanja kvalitetom (QMS), ISO 14001 – Sustav upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) i OHSAS 18001 – Sustav menadžmenta sigurnošću i zdravljem na radu.

Banja Komerc Bekament DOO gradi svoj poslovni uspjeh, razvoj i unapređuje zadovoljstvo i motivaciju korisnika, zaposlenih i ostalih zainteresiranih strana, ispunjavanjem svojih strateških ciljeva, koji su:

 • Maksimalan kvalitet proizvoda i usluga
 • Stalno povećanje zadovoljstva korisnika ispunjavanjem njihovih zahtjeva i očekivanja
 • Dosljedna kontrola proizvodnje/gradnje i upravljanja procesima, kojima se osigurava potpuno ispunjavanje zahtjeva korisnika i svih propisa, te se eliminiraju rizici koji bi ugrozili sigurnost i životnu okolinu
 • Neprekidno ulaganje u razvoj i unapređivanje tehničke opremljenosti,
 • Upravljanje svim identificiranim aspektima životne sredine
 • Posvećenost stalnom unapređivanju prevencije zagađenja,
 • Briga o zdravlju uposlenika i sigurnim uvjetima rada
 • Privrženost prevenciji povreda i ugrožavanja zdravlja i stalnom poboljšanju OHSAS učinaka i OHSAS sistema upravljanja,
 • Poštovanje odgovarajućih propisa i drugih prihvaćenih zahtjeva koji se odnose na zaštitu životne sredine i zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu
 • Stručno osposobljavanje uposlenika i povećavanje njihove kreativnosti i inicijative
 • Stalno povećavanje efikasnosti i efektivnosti svih procesa rada i uvećavanje profitabilnosti ukupnog poslovanja,
 • Reduciranje troškova poslovanja uz nastojanje svih uposlenika da svoje obaveze urade na vrijeme i dobro; prvi i svaki put
 • Prepoznavanje rizika koji su prijetnja obavljanju poslova, te upravljanje prepoznatim rizicima, koji se odnose na realizaciju ciljeva, dobro raspolaganje vlastitim resursima kako onim za proizvodnju, tako i onim za pružanje usluga, čime se osigurava razumna sigurnost da se rizici izbjegnu, a prilike ne propuste
 • Stvaranje, održavanje i unapređivanje korektnih partnerskih odnosa sa dobavljačima i korisnicima.

U ispunjavanju postavljenih ciljeva, svi uposlenici daju svoj osobni doprinos kroz uvođenje, dosljednu primjenu i stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001, sustava upravljanjem životne sredine koji je usklađen sa zahtjevima standarda ISO 14001, sustav menadžmenta sigurnošću i zdravljem na radu koji odgovara zahtjevima standarda OHSAS 18001, te usklađenosti sa zakonskom regulativom i odrednicama uredbe za građevinske proizvode CPR 305/2011 EU.

Aranđelovac, 19.11.2017.

Direktor
Dejan Čolović