BK – Fleks

BK – Fleks

Hidroizolacioni premaz za ravne krovove

BK – Fleks

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu

Opis i područje primene

Hidroizolaciona, elastična disperzija na vodenoj bazi namenjena za sanaciju i zaštitu ravnih krovova. Ima dobru adheziju na beton, a osušeni film se odlikuje visokom elastičnošću i vodoodbojnošću.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se nanosi BK-Fleks mora biti čvrsta, čista i otprašena. Kod starih površina potrebno je ukloniti sve delove koji ne prijanjaju dobro na podlogu, a zatim neravnine i pukotine popuniti fleksibilnom ispunom. Eventualne pukotine na podlozi ispuniti armiranom fleksibilnom ispunom. Potrebno je izvršiti grundiranje podloge BK-Fleks-om razređenim sa vodom u odnosu 1:1, a nakon toga se četkom nanosi nerazređena disperzija. Preporučljivo je izvršiti armiranje premaza utiskivanjem fine mrežice od staklenih vlakana, dok je prvi sloj još svež. Nakon potpunog sušenja prvog sloja (min. 12 h) nanosi se drugi a po potrebi i treći sloj. Vremenski razmak između nanošenja treba da iznosi 12 h. Pre potpunog očvršćavanja neophodno je zaštititi premaz od direktnog uticaja kiše, brzog sušenja i mraza.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5ºC do +25ºC. Do potpunog očvršćivanja filma potrebno je zaštititi premaz od direktnog uticaja kiše, brzog isušivanja i mraza.Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja premaza.

Rok upotrebe

Do 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Boja

Siva, terakot, zelena, bela.

Potrošnja

Oko 0,7 kg/m² , zavisno od hrapavosti podloge.

Pakovanje

8 i 20 kg.

Napomena

Površine premazane BK-Fleks-om moraju imati blag nagib i urađenu parnu branu.


DOWNLOAD: