Аголна лајсна

PVC аголна лајсна со стаклена мрежичка

Аголна лајсна

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се m од овој производ

PVC аголна лајсна со стаклена мрежичка 10/15+10.

КОЛИЧИНА

100 парчиња.

ДОЛЖИНА

2,5 m.

ПРИМЕНА

За едноставно зајакнување и оформување на агли на фасадите, ги заштитува рабовите од механички оштетувањa.