BEKAMENT КАКО ИНВЕСТИТОР


Компанијата Bekament, како инвеститор и генерален изведувач на работите, поседува големо искуство во изградбата на деловни и станбени објекти, а тоа го потврдуваат и референците.

СТАНБЕНО-ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ – ЈАСЕНАЧКА И ВОЈИСЛАВА ИЛИЌ
СТАНБЕНО-ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ – ЈАСЕНАЧКА И ВОЈИСЛАВА ИЛИЌ
OBJEKAT NA UGLU VOJVODE SAVATIJA I PEĆKE
OBJEKAT NA UGLU VOJVODE SAVATIJA I PEĆKE
TRŽNI CENTAR VERO U ŽARKOVU U TRGOVAČKOJ ULICI
TRŽNI CENTAR VERO U ŽARKOVU U TRGOVAČKOJ ULICI
СТАНБЕН ОБЈЕКТ – ВОЈВОДАТА ХРВОЈЕ
СТАНБЕН ОБЈЕКТ – ВОЈВОДАТА ХРВОЈЕ