Bekament како инвеститор

Компанијата Bekament, како инвеститор и генерален изведувач на работите, поседува големо искуство во изградбата на деловни и станбени објекти, а тоа го потврдуваат и референците.