Bekatherm мрежичка 145

Фасадна мрежичка

Bekatherm мрежичка 145

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се m2 од овој производ

TEХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Bekatherm мрежичка 145

Стаклената мрежичка се вградува на целата површина меѓу два слоја од градежно лепило со преклопување од најмалку 10 cm на сите споеви на мрежичката.

– Површинска маса: 145g/m2

ПАКУВАЊE

– Ширинa: 100 cm
– Должинa: 50 m
– Вкупнo: 50 m²

РОК НА ТРАЕЊЕ

Неограничен. Да се складира во сув и затворен простор.