BK-AcrylKit

Акрилна маса за заптивање

BK-AcrylKit

ПРИМЕНA

За заптивање на пукнатини во ѕидови, одлична отпорност на временски влијанија. За заптивање на фуги меѓу ѕидовите и прозорците / вратите / ролетни и пукнатини во ѕидовите. Има одлична адхезија на повеќето градежни материјали како: малтер, бетон, дрво и др. Совршена адхезија без прајмер, дури и на влажни подлоги. Се користи за надворешна и за внатрешна употреба. Може да се премачкува. Со бои на водена основа и со синтетички бои. Не предизвикува корозија на металите.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Фугите треба добро да се исчистат, рабовите треба да се покријат со леплива лента. Нанесете го китот рамномерно, а потоа израмнете го. Веднаш потоа отстранете ја лепливата лента. Температура на работа од -20°C дo +75°C. Зa детални упатства погледајте го техничкиот лист на производот.

TEМПЕРАТУРА НА ПРИМЕНА

Oд +5°C дo +40°C.

РОК НА УПОТРЕБА И СКЛАДИРАЊЕ

Складирање на суво место во оригиналната амбалажа на температура од +5°C do +25°C, заштитен од сончево зрачење и замрзнување. Рокот на употреба е втиснат на амбалажата.

ПАКУВАЊE

280 ml