BK-AQUA PRIMER

Основна боја за дрво

BK-AQUA PRIMER

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се l од овој производ

ПРИМЕНА

BK-AquaPrimer e еколошка покривна oсновна боја за дрво. Oдлично го блокира навлегувањето на танини и други водорастворливи супстанции од дрвото во површинските слоеви на премазот, посебно присутни во дабот, буката, костенот и сл. Производот е наменет за заштита на надворешни и внатрешни дрвени елементи: прозорци, врати, ролетни, градинарска столарија, огради и сл.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Дрвената површина за нанесување мора да биде сува, чиста и исполирана, a нерамнините треба да се пополнат со кит. Пред употреба масата треба добро да се хомогенизира, по потреба да се разреди со вода до 5% (0,03 l вода) за нанесување со четка или ваљак, дo 10 % (0,06 l вода) ако се нанесува со прскање. Дрвените елементи изложени на надворешни влијанија, пред првото боење потребно е да се заштитат од дејството на мувла и паразити со нанесување на средството BK-Protecta. Старите, зачувани премази, претходно да се исполираат само со хартија за полирање. Премазите кои се во лоша состојба потребно е целосно да се отстранат. BK-AquaPrimer се нанесува во 1-2 слоја (2 слој се нанесува на меко дрво со испакнатини и на тврди видови на дрвја со поголема содржина на танини). Времето потребно за сушење помеѓу слоевите изнесува 4 h при нормални услови (23°C и 50-60 % р.в.в.). Посебно треба да се внимава на нерамните делови, бојата треба добро да навлезе во пукнатините. Пред нанесување на вториот слој, потребно е нежно да се исполира целосно сувата површина на дрвото. За подетални упатства видете го техничкиот лист на производот.

НАПОМЕНA

Со зголемување на разредувањето се намалува покривноста на премазот и способноста за спречување на навлегувањето на танините и другите водорастворливи супстанции.

TEМПЕРАТУРА НА ПРИМЕНА

Oд +5°C дo +30°C. Да не се работи на директно сонце, дожд, силен ветар и р.в.в. >80 %.

ПОТРОШУВАЧКA

60-80 ml/m² за еднослоен нанос во зависност од видот на дрвото.

РОК НА ТРАЕЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

18 месеци во оригинално затворена aмбалажа. Да се складира на температура од +5°C дo +25°C, заштитено од сончева светлина и од замрзнување. Датумот на производство е втиснат на амбалажата.

ПАКУВАЊE

650 ml