BK-BLOCKFIX

Maлтер за ѕидање на гас-бетонски блокови

BK-BLOCKFIX

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се kg од овој производ

ПРИМЕНА

Tенкослоен малтер на база на цемент наменет за ѕидање на блокови од гас-бетон.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Површината на која се нанесува малтерот, мора да биде цврста, чиста и рамна. Подготовката се врши со додавање на прав во околу 24-26% вода ( 6-6.5 l вода за пакување од 25 kg) со интензивно мешање до целосна хомогенизација. Оставете ја масата да отстои околу 10 мин, потоа уште еднаш измешајте ја за да се добие малтер со примерна густина и без грутчиња. Лепилото се нанесува со помош на назабена глетарка на горната површина на блоковите и на бочната површина за да се поврзат блоковите. Максималната дебелина на лепилото изнесува 10 mm.

OПТИМАЛНИ ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ

Tемпература на подлогата и на воздухот +5°C дo +25°C.

ПОТРОШУВАЧКА

12-13 kg/m2/cm, во зависност од дебелината на нанесување.

РОК НА ТРАЕЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

12 месеци во оригинално пакување, во сува просторија на палети. Дата на производство е втисната во амбалажата.

ПАКУВАЊE

25 kg