BK-Crystal

Високопокривна водоперива дисперзија за внатрешни ѕидови

BK-Crystal

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се l од овој производ

ПРИМЕНА

Акрилна водоперива внатрешна боја направена на база на висококвалитетна акрилна емулзија, погодна за стабени и деловни простори изложени кон валкање. Се карактеризира со одлична моќ на покривање, добра паропропусност и исклучителна белина.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Површината на која се нанесува бојата мора да е цврста, чиста, сува и да биде импрегнирана со BK-Podloga. Бојата се подготвува со додавање 5-10 % вода (0,05-0,1 l вода за пакување од 1 l, 0,15-0,30 l вода за пакување од 3 l, 0,25-0,50 l вода за пакување од 5 l, 0,5-1,0 l вода за пакување од 10 l, 0,75-1,5 l вода за пакување од 15 l) и со добро мешање додека смесата целосно не хомогенизира. Вообичано е бојата да се нанесува во два слоја, со помош на ваљак со кратки влакна. Вториот слој се нанесува откако претходниот целосно ќе исуши. За подетални упатства да се погледне во техничкиот лист за производот.

ПОТОШУВАЧКА

Околу 110-120 ml/m² за двослоен премаз.

РОК НА ТРАЕЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

18 месеци спакуван во оригиналната амбалажа. Да се складира на температура од +5°C до +25°C, заштитен од сончевата светлина и замрзнување.

ПАКУВАЊE

1 л; 3 л; 5 л; 10 л; 15 л