BK-Delux Matt

Висококвалитетна акрилна водоперива дисперзија за внатрешни ѕидови

BK-Delux Matt

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се l од овој производ

ПРИМЕНA

Водоперива, дисперзна боја со висока белина изработена на база на висококвалитетна акрилна дисперзија, наменета за внатрешна употреба. Се произведува во различни нивоа на сјај: полумат и мат. Поседува одлична отпорност на триење, разлевање и покривна моќ. Може да се чисти со вода, универзално средство за чистење и со средства за дезинфекција. Применлива е за декоративна заштита на внатрешни ѕидни и плафонски површини во станбени, деловни и јавни објекти, како и таму кај што има потреба за повремено чистење на ѕидните површини. Влегува во групата еколошки ѕидни бои кои не се штетни по здравјето на луѓето и околината. Не содржи органски растворувачи.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Површината на која се нанесува бојата мора да биде цврста, чиста, сува и импрегнирана со BK-Подлога. Подготовката на бојата се врши со додавање на околу 5-10 % вода (0,05-0,1 l вода за пакување од 1 l, 0,125-0,25 l вода за пакување од 2.5 l, 0,25-0,5 l вода за пакување од 5 l, 0,5-1 l вода за пакување од 10 l), со добро мешање до постигнување на целосна хомогенизација. Обично се нанесува со ваљак со кратки влакна и по потреба со четка или прскање, најчесто во два слоја. Нанесувањето на вториот слој се врши по целосното сушење на првиот слој, што при нормални услови (T=+23-25 ºC, релативна влажност на воздухот = 50-60 %) бара околу 4-6 ч. Дополнителните корекции на бојата во текот на вградувањето (дополнително разредување, додавање на пигменти и сл.) не се дозволени. За детални упатства погледнете го техничкиот лист на производот.

ПОТРОШУВАЧКA

Oколу 65-75 ml/m2 за двослоен премаз.

РОК НА УПОТРЕБА И СКЛАДИРАЊЕ

36 месеци во оригинално спакувана амбалажа. Да се складира на температура од +5C дo +25C, заштитено од сончева светлина и замрзнување.

ПАКУВАЊЕ

1 л; 2.5 л; 5 л; 10 л